Kortare köer för canceroperationer på Karolinska

Kortare köer Karolinska har på några år gått från långa cancerköer till att bli bland de bästa i Sverige. Bakom framgången ligger ett nära samarbetet mellan kirurger, cancerläkare och operationsverksamhet.

Kortare köer för canceroperationer på Karolinska
Karouk Said är verksamhetschef för medicinska enheten Övre buk inom Tema Cancer på Karolinska.

En av de enheter som minskat köerna för canceroperationer är medicinska enheten Övre buk inom Tema Cancer på Karolinska.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsvård.se premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Verksamhetschefen Karouk Said förklarar att bättre samarbete med operationsplanering har gjort att de fått bättre framförhållning och kan nyttja resurserna på ett smartare sätt – och därmed öka antalet operationer.

På grund av covidpandemin har operationskapaciteten minskat under våren 2020. Trots det har Karolinska ändå lyckats utföra ungefär lika många operationer inom cancerkirurgi.

– Vi har fortsatt gå igenom varje moment för att se var vi kan förkorta ledtiderna ytterligare. Vi mäter hur lång tid tar från remiss till att vi håller multidisciplinär konferens, för patienten att få sina läkarmöten, från biopsier till svar, hela vägen fram till behandling. Varje steg synas, säger Karouk Said.

Ett ökat samarbete mellan kirurger, onkologer och omvårdnadspersonal har också spelat stor roll i förbättringsarbetet.

– Genom att onkologerna och kirurgerna arbetar integrerat och inte var för sig med patienten har vi lyckats kapat tid. Och all kapad ledtid betyder att patienten får sin vård tidigare och prognosen förbättras. Det kan vara helt avgörande i cancerformer som sprider sig fort och där tiden för när man måste göra ett ingrepp är kort, säger Karouk Said.