Kortare vårdtider med intensivvård i ny miljö

Kortare vårdtider med intensivvård i ny miljö

Hur viktig är vårdmiljön för tillfrisknandet? I ett specialinrett intensivvårdsrum på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har forskare i fem år studerat hur både ljud, ljus och interiör påverkar patientens tillfrisknande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Miljön i sig skapar ohälsa på en intensivvårdsavdelning. Ljudnivån är hög och det starka ljuset gör att man tappar dygnsuppfattningen, berättar Berit Lindahl, professor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås och ledare för forskargruppen.

Tidigare var intensvivvårdspatienter oftast nedsövda, men utvecklingen av läkemedel har gjort att patienter numera ofta är vakna och medvetna om sin omgivning. Projektet, som består av flera olika studier, utgår från tanken att utforma rummet mer rofyllt ur ett patientperspektiv.

Vårdrummet har därför renoverats och inretts utifrån kunskap om hur ljud, ljus, färg och form påverkar oss. Till exempel har de byggt in ljudabsorbenter som ger en mer dämpad ljudmiljö, ersatt takbelysning med ett ljussystem som följer och förstärker dygnsrytmen och använt sig av textilier i milda färger. Rummet har plats för två patienter som vårdas av samma personal som i ett ordinarie tvåbäddsrum på avdelningen. Lotten har avgjort vilka patienter som hamnat i det ombyggda rummet och forskarna har i studierna jämfört resultaten från de båda rummen.

Projektet är nu på väg att avslutas, och vissa resultat är redan klara. Personalen upplever mindre stress i det ombyggda rummet och det är tydligt att ljuset spelar roll för patienterna. Analyser som kvarstår att göra är undersöka om patienter i det ombyggda rummet använder mindre lugnande och smärtstillande läkemedel.

Just nu pågår planer för renovering av hela intensivvårdsavdelningen på sjukhuset och Berit Lindahl berättar att de deltagit i det inledande planeringsarbetet. Hon konstaterar att det, oavsett om det handlar om nybyggnad eller renovering, alltid borde vara självklart att läsa på om vårdmiljöns betydelse för hälsa och tillfrisknande.

– Använd evidensbaserad design. Låt inte arkitektens, ekonomens eller ingenjörens tycke och smak styra, utan se till att vila beslut på den forskning som finns på området, tipsar hon.

Läs också Lugna vårdmiljöer ger friskare patienter

Hämtar fler artiklar
Till startsidan