Lugna vårdmiljöer ger friskare patienter

Ljud, ljus, färger och arkitektur – vårdmiljöns utformning har betydelse för patientens tillfrisknande.

Lugna vårdmiljöer ger friskare patienter

Ljud, ljus, färger och arkitektur – vårdmiljöns utformning har betydelse för den känsla och upplevelse patienten får av sin sjukhusvistelse. Men miljön kan också påverka återhämtning och tillfrisknande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Stefan Lundin, verksam inom White arkitekter, har varit involverad i flera projekt för att utforma vårdmiljöer, bland annat när psykiatriavdelningen på Östra sjukhuset i Göteborg öppnades hösten 2006. När forskare jämförde vårdresultaten vid den gamla och nya byggnaden upptäcktes stora förbättringar bland både personal, anhöriga och patienter. Bland annat såg de ett kraftigt minskat behov av tvångsåtgärder, som tvångsmedicinering och bältesspänning.

– Det finns många exempel på att miljön har betydelse för tillfrisknandet, men det är svårare att sätta tummen på vad exakt som påverkar. Men tillgång till natur, och även tyst och lugn ljudmiljö, rikligt med dagsljus och god belysning inverkar.

Hur stor betydelse miljön har beror till viss del på vilken typ av verksamhet det handlar om och hur länge patienterna vistas på sjukhuset.

– Men vi vet att vårdmiljön även påverkar patienterna vid korta besök, säger Stefan Lundin och berättar att exempelvis resultat av magnetröntgen kan bli missvisande om patienten upplever miljön i väntrum och behandlingsrum stressande.

Framför allt handlar det om att utforma fysiska miljöer som sänker stressnivåerna. Stefan Lundin berättar att detta är ett relativt nytt område som just nu väcker stort intresse. Det pågår också en hel del forskning, bland annat inom Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers där han själv är doktorand.

– Intresset har tagit fart inom både sjukvården och arkitektbranschen de sista 5-10 åren. Jag är just nu hemkommen från USA där det bland annat görs studier där man i realtid kan se vilka delar av hjärnan som påverkas av olika miljöer. Vi har fortfarande mycket kvar att upptäcka.

Så påverkar miljön

Att skapa en läkande vårdmiljö handlar till stor del om att sänka stressnivåerna och ge rum för återhämtning. Inom psykiatrin har man sett att exempelvis utsikt över vacker natur och möjlighet att gå ut i en trädgård när man själv vill är en viktig faktor för tillfrisknandet. Även tillgång till ett eget rum, och möjligheten att själv välja när man vill vara social har betydelse. Andra faktorer som påverkar är tillgång till dagsljus, ljudmiljö, belysning, färger och material.

Läs mer om arkitekturens betydelse för tillfrisknandet:

Evidensbas för vårdens arkitekter 1.0. Forskning som stöd för utformning av den fysiska vårdmiljön av Roger Ulrich.

Arkitektur som medicin

Hämtar fler artiklar
Till startsidan