Kortare vårdtider när patienterna blir delaktiga

Kortare vårdtider när patienterna blir delaktiga

Kortare vårdtider, fler operationer och ökad nöjdhet bland både medarbetare och patienter. Den nya elektiva enheten på ortopedkliniken i Region Västmanland har byggt upp ett helt nytt sätt att arbeta där allt från bemötande till appar och fikaraster bidragit till de positiva resultaten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Allt är genomlyst och ändrat, vi har gjort massor. Men den största skillnaden är att vi bemöter patienterna som friska individer. De kommer till oss för att göra en operation och de är mycket kompetenta att vara delaktiga i sin egen vård. De är inte sjuka och vi ska inte behandla dem som om de vore det, berättar Martin Andersson som är verksamhetschef på kliniken.

Enheten öppnade den nionde januari och förändringarna jämfört med en traditionell orptopedklinik är många.

– Det är svårt att peka ut något enskilt som gjort att vårdtiderna minskat. Jag tror allt har betydelse, hur man blir bemött, att vi tagit bort morfinpreparaten och den positiva inställning som finns på kliniken. Det gör kanske att man tidigare känner sig mogen att gå hem.

På kliniken arbetar sex sjuksköterskor, tio undersköterskor, sex elektiva läkare och en enhetschef. Martin Andersson poängterar att fördelen med en liten enhet är att alla känner ett stort personligt engagemang för patienterna, något som man lätt tappar bort i en större verksamhet. För patienterna innebär det att de möter samma personer både inför en operation och när de senare kommer tillbaka för att ta bort stygnen. Varje vecka har kliniken ett stormöte på femton minuter där de går igenom både sitt eget och patienternas mående.

– Personalen har fått en mer coachande roll och fungerar mer som ett stöd till patienten.

Något recept på hur de har lyckats vill Martin Andersson inte dela med sig av.

– Jag tror inte att det går att kopiera, man måste göra förändringar utifrån sina egna förutsättningar. Men man kan göra som vi gjorde, åka runt och inspireras av andra, tipsar han. Vi har oblygt stulit goda idéer från många andra och den som vill får gärna komma och besöka oss.

Några förändringar

Alla morfinpreparat har ersatts med andra läkemedel.

En egenutvecklad app som patienten kan ladda ned till sin mobiltelefon fungerar som ett stöd både inför och efter operationen, med information, påminnelser, vårdprogram och interaktiva övningar.

Alla patienter har sina egna privata kläder.

Alla patienter sitter upp när de kommer från uppvaket, när de är uppe på benen igen bjuds de på bubbel.

Några dagar efter operation ringer operationsplaneraren upp patienten för att höra hur det har gått och fånga upp eventuella frågor.

Arbetsuppgifterna har delats upp så att rätt kompetens utför rätt uppgift, till exempel har läkarsekreterare tagit över en del administrativa uppgifter som sjuksköterskorna tidigare utförde och istället för ronder ansvarar ortopedplaneraren för att gå igenom arbetsdagen för personalen och patienter på enheten.

Resultat

Den elektiva ortopedkliniken i Region Västmanland öppnade i januari 2017. Efter nio veckor låg patientnöjdheten på ett index av 5,54 av 6 möjliga. Vårdtiderna har kortats jämfört med tidigare, för höft och knäoperationer är vårdtiden 1,2 dagar, för ryggoperationer 1,3 dagar. Detta innebär att vårdtiderna i halverats jämfört med 2016. 83 procent av patienterna går hem redan dagen efter operation.

Kliniken gör i snitt 28 operationer per vecka och kan utföra 8 knä- eller höftplastiker på en dag.

Sedan kliniken öppnade i januari har inga planerade operationer strukits på grund av platsbrist, i november och december ströks cirka 50 patienter på grund av platsbrist.

Trots att personalantalet inte ökat passerar det igenom 50 procent fler patienter per vecka.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan