Kulturkompetens med e-utbildning

Kulturkompetens med e-utbildning

643921_3681671557262_112518393_nBlekinge läns landsting storsatsar på kulturinsatser i sjukvården. Ett treårigt projekt, Kultur – byggstenar till hälsa, med syfte att stimulera och samordna kulturverksamheter med vården pågår i länet. Målgruppen är människor med långvariga psykiska funktionsnedsättningar och en av insatserna är en webbaserad utbildning till vård- och omsorgspersonal i psykiatrin i landstinget och kommunen. Preliminära resultat från projektet visar att patientgruppen har förbättrat sin psykiska hälsa och har minskade depressionsymtom och ångest.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Anna Andersson är projektledare för Kultur och Hälsa på Blekinge kompetenscentrum och en av de ansvariga för e-satsningen.

– Ett av målen med utbildningen är att höja vårdpersonalens kompetens om sambandet mellan kultur och hälsa, vad säger forskningen? Vilken evidens finns? Tanken är att man ska inspireras och få kunskap om hur man kan använda kultur som redskap i vård och omsorg.

Utbildningen tar omkring en timme att genomföra och man lotsas genom olika moduler, bland annat sång, dans och litteratur, allt med grund i vetenskaplig forskning på området. Samtliga berörda chefer i landstinget har uppmanats att låta sina medarbetare genomföra utbildningen, som bland annat ger konkreta tips på på hur kulturaktiviteter kan användas i verksamheten. Men som också kan fungera som en guide till brukare och patienter till kulturaktiviteter i deras närhet. Anna Andersson upplever att kultursatsningen har påverkat verksamheterna positivt.

– Personalen har en annan förståelse för patienten, man fokuserar mer på det friska i mötet, säger hon.

E-utbildningen har funnits i ungefär ett år och omkring 5000 personer har tillgång till den i dagsläget, främst landstingspersonal och flera andra landsting och verksamheter har visat intresse för utbildningen. Utvärdering kommer under 2016 men Anna Andersson berättar att responsen hittills varit bra.

– Den är lättillgänglig, man kan göra den när man har tid, tycker de som gjort den. Dessutom presenterar den forskning, som annars kan vara svår att förstå, på ett enkelt sätt, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan