Mer pengar till satsning på förlossningsvård

Regeringen har beslutat att skjuta till mer pengar inom den pågående satsningen på att förbättra förlossningsvården. Under 2019 satsas därmed totalt nära 1,6 miljarder kronor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För att möta problem och brister i förlossningsvården har regeringen utökat och förlängt sin befintliga satsning med en miljard kronor årligen fram till 2022. Tillskottet är utöver den nuvarande satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa som uppgår till 400 miljoner kronor årligen fram till 2019.

Fokus i regeringens satsning är att stärka kompetensförsörjningen, däribland bemanningen, inom förlossningsvården samt att förbättra arbetsmiljön. I paketet ingår även en förstärkning av insatser i primärvården med särskild inriktning på socioekonomiskt utsatta områden. Pengarna får också användas för insatser inom neonatalvården.

Medlen betalas ut till landstingen mot bakgrund av överenskommelser mellan regeringen och Sverige Kommuner och Landsting (SKL). Regionerna får använda medel för de insatser som de bedömer ger störst nytta inom satsningens område, med särskilt fokus på bemanning.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan