MRSA på Skånes Universitetssjukhus

Tre patienter har smittats av MRSA – en typ av stafylokocker som är resistenta mot vanlig antibiotika – på infektionsavdelningarna på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Nu pågår arbete med att spåra smittan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Verksamheten samarbetar med SUS chefläkare, Smittskydd Skåne och Vårdhygien för att spåra eventuellt fler smittade patienter. Inneliggande patienter testas och en del tidigare inlagda patienter kommer att få brev hem om provtagning.

– Vi ser allvarligt på varje fall av smittspridning och på infektionsavdelningarna vårdar vi många patienter med resistenta bakterier. Detta är vi bra på och nu använder vi den här händelsen till att se över rutiner och göra förbättringar där vi kan se att det behövs, säger Maria Josephson, verksamhetschef för verksamhetsområde infektionssjukdomar.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan