Mycket forskning pågår kring AI i vården

Det forskas mycket om AI inom svensk vård. Den praktiska användningen är dock alltjämt tämligen begränsad. En ökad användning kan förbättra vårdkvaliteten. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport om digital vård och AI.

Mycket forskning pågår kring AI i vården

Rapporten bygger på enkät- och intervjusvar, och via dessa har Socialstyrelsen hittat 59 olika tillämpningar av AI som är i drift idag, och ytterligare hundratalet som man på olika håll planerar att införa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Ett område där AI-tillämpningar används i dag är patientövervakning och stöd i hemmet. Det handlar till exempel om fjärrövervakning av patienter med hjärtsvikt och medicineringsboxar som påminner patienten om att det är dags att ta sin medicin, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

 

Även för olika former av bildanalys, till exempel av röntgenbilder, används AI idag och fler sådana applikationer är på gång, exempelvis för analys av hudförändringar.

 

Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland är de regioner som har flest AI-baserade stöd. Det finns även produkter hos de privata vårdgivarna, och produkter som inte finns hos vårdgivare men kan köpas på öppna marknaden.

 

AI kan bidra till en mer kunskapsbaserad och personcentrerad vård, slår Socialstyrelsen fast i rapporten.

 

Oftast utför AI också sin uppgift mer robust än människor. Människors prestationer är mer varierade, vilket kan vara både en fördel och en nackdel.

– Detta talar för att vårdkvaliteten skulle tjäna på att man utnyttjar ett samarbete mellan maskin och människa att utnyttja bådas styrkor. AI-stöden kommer att förändra arbetet för vårdpersonalen men kommer inte att utgöra ett substitut för personalens insatser, säger Dick Lindberg.

Det är vid användning av AI viktigt att komma ihåg etiska ställningstaganden, exempelvis kring hanteringen av de stora datamängder som ofta samlas in via AI.

 

Socialstyrelsens rapport Digitala vårdtjänster och Artificiell intelligens i hälso- och sjukvården slår också fast att uppföljningen av den digitala vården behöver stärkas.

 

Ladda ned och läs rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan