Nav för hälsodata bidrar till smartare vård

Digitalisering Health Data Sweden är en ny innovationshub som samlar spetsforskning inom hälsodata från olika aktörer i hela Sverige. Tanken är att bidra till utvecklingen av nya digitala tjänster inom vården.

Nav för hälsodata bidrar till smartare vård
Genom att underlätta möjligheten att dela hälsodata kan forskningen snabbare omsätts till nya smarta produkter och tjänster. Illustration: Adobe Stock

Digitaliseringen inom vården öppnar för nya möjligheter där hälsodata blir en viktig källa till information, både när det gäller bättre beslutsstöd och innovationer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är bakgrunden till att Health Data Sweden nu lanserar en digital innovationshub som samlar högskolor, regioner och andra aktörer i Sverige. Här ska företag kunna använda offentliga hälsodata för att skapa nya produkter och tjänster.

Redo att testa nya lösningar

Syftet är att påskynda den digitala mognaden i samhället och använda hälsodata för att få till en mer effektiv hälso- och sjukvård.

En av de som nu ställer sig till förfogande för tester i verklig miljö är Karlstad kommun.

– Vill visa upp att en kommun kan driva innovation i partnerskap. Vi känner oss modiga och är redo att med öppna armar ta emot hur vi kan tillämpa hälsodata på nya sätt, säger Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör i Karlstads kommun.

Effektivare vård och arbetsmetoder

Hälsodata är all data som kan ge information som är relevant för människors hälsa. Det kan vara allt från klinisk data från sjukhus och läkare, via gen- och proteindata, till levnadsvanor och självrapporterad hälsa.

Digitalisering och effektivare tillgång till patienters hälsodata kan göra att patienterna får bättre medicinska behandlingar. Samtidigt ger det vården effektivare arbetsmetoder och bättre underlag för förebyggande hälsofrämjande insatser.

Skapar värde för alla

Att kunna sprida kunskap och erfarenheter från de bästa initiativen är en grundförutsättning för att skapa något värdefullt från hälsodata. Det konstaterar Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik på KTH och projektkoordinator för Health Data Sweden.

– Detta kommer skapa värde för våra medborgare, säger han i en presskommentar.

Health Data Sweden är ett treårigt projekt med huvudfinansiering från EU digital, samt medfinansiering från Vinnova och den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). De tjänster som Health Data Sweden erbjuder är kostnadsfria. De riktar sig till små och medelstora företag samt till offentlig sektor i Sverige och Europa.

18 aktörer för digital utveckling

De aktörer som är med i samarbetet är: Kungliga tekniska högskolan, Blekinge tekniska högskola, Blue Sience Park, Bron, Digitalwell Arena, E-health Arena, EIT Digital, EIT Health, Halmstad högskola, Karlstad universitet, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Region Stockholm, Region Västerbotten, Stockholms universitet, Stockholm Science City, Stunts Life Science samt Uppsala universitet

Hämtar fler artiklar
Till startsidan