Nöjdare höftpatienter med värdebaserat arbetssätt

Nöjdare höftpatienter med värdebaserat arbetssätt

MagnuskarlssonOrtopediavdelningen i Mölndal har ökat antalet höftprotesoperationer med 44 procent på ett år. Samtidigt har man kapat väntetiderna och fått nöjdare patienter. Receptet är övergången till ett värdebaserat arbetssätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi upptäckte att vi halkat efter andra sjukhus med samma patientgrupp och var tvungna att agera, säger Magnus Karlsson, verksamhetschef på Ortopedi på Mölndals sjukhus.

För fem år sedan var avdelningen, som är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset, bland de sämsta i landet på höftprotesoperationer (när det gäller omopertioner inom två år), enligt Svenska Höftprotesregistret. 2013 gjorde man slag i saken, såg över sina vårdprocesser och började sin resa mot förbättring med hjälp av modellen för värderbaserad vård.

Arbetssättet går ut på att skapa bästa möjliga kvalitet för patienten med så lite resursåtgång som möjligt. En förutsättning för att lyckas är att strukturerat dokumentera, mäta och registrera hela vårdprocessen och kontinuerligt följa upp. En viktig del i förbättringen hos ortopederna i Mölndal är en patientrepresentant som kommit med synpunkter under hela processen.

De senaste undersökningarna visar flera goda resultat, väntetiderna på operation har minskat från tidigare 5 månader till idag 40 dagar och patienterna är nöjdare än någonsin. Under ett år, från 2013 till 2014, ökade man antalet operationer från 625 till 902.

Enligt Magnus Karlsson har processen gått förvånansvärt bra.

– Personalens entusiasm när vi lanserade modellen har jag aldrig varit med om tidigare.

Anledningen, tror han, är att medarbetarna själva får identifiera förbättringsmöjligheter och har mandat att genomföra dem.

– Även läkarna, som annars är svåra att motivera, är med på tåget.

I höst inför avdelningen samma modell för knäledsoperationer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan