Ny film för ökad patientsäkerhet

Ett nytt forskningsprojekt ska titta på sambandet mellan vårdskador och arbetsmiljöfrågor i vård och omsorg. En film för att inspirera har tagits fram.

Ny film för ökad patientsäkerhet
CW_högupplöst2
Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare på Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland.

Ett nytt forskningsprojekt ska titta på sambandet mellan vårdskador och arbetsmiljöfrågor i vård och omsorg. I ett första steg har man tagit fram en film för att inspirera till förebyggande arbete i verksamheterna. I den fyra minuter långa filmen berättar vårdpersonal om situationer där patientens och personalens säkerhet inte alltid kan tillgodoses på grund av arbetsmiljöproblem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fallolyckor är ett exempel, där patienten plötsligt ramlar och personalen tvingas dämpa fallet, något som medför en risk för både patient och personal. En annan situation är läkemedelshanteringen. ”Det finns så många läkemedel av samma sort. När de måste fram direkt gäller det att göra rätt med dosering och blandning, den stressen är tuff”, berättar en sjuksköterska.

Tanken är att filmen kan visas exempelvis på arbetsplatsträffar och fackliga möten. Den har tagits fram av ett forskarteam tillsammans med en kommunikatör och filmproducent, som en del av ett forskningsprojekt i Region Östergötland; ”Vårdskador och arbetsskador i vård och omsorg”. Charlotte Wåhlin, ergonom på Arbets- och miljömedicin, är en av forskarna.

–  För personal i sjukvården rapporteras både fysiska och psykiska arbetsorsakade skador. Det kan handla om långvarig arbetsbelastning och höga krav som ger stressrelaterade problem och psykisk ohälsa. Vi måste belysa de organisatoriska faktorerna som gör att medarbetare inte ges rätt förutsättningar att utföra sitt jobb, säger hon.

Projektet ska till en början kartlägga, värdera och klassificera vårdskador och arbetsskador som skett i regionen fyra år bakåt i tiden, samt i ett nästa steg intervjua vårdpersonal som varit med om en incident där en skada har skett. Parallellt söker de pengar för att utveckla och föra in metoder som förebygger risk för skada i vård och omsorg.

Läs mer om projektet och se filmen här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan