Ny ordning och nytt verktyg för akutvården i Stockholm

Ny ordning och nytt verktyg för akutvården i Stockholm

Mer och närmare vård – det är tanken att patienterna i Stockholms län ska få från och med april månad. Med flera nya närakuter hoppas Stockholms läns landsting kunna avlasta de stora sjukhusens akutmottagningar. Senare i vår ska en helt ny intensivakut öppna på Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

­– Akutsjukhusens uppdrag renodlas och allt mer vård byggs ut utanför akutsjukhusen så att bara de som verkligen behöver just akutsjukhusets resurser får vård där medan nätverket av andra vårdgivare stärks, förklarar chefläkaren för prehospital vård, Patrik Söderberg för Kvalitetsvård.

För att den nya ordningen ska fungera har man också utvecklat ett nytt hänvisningsstöd för sjukvårdsupplysningen och vårdgivare inom länet, med utgångspunkt från Rådgivningsstödet RGS webb som man tidigare använt.

– Med det stödet som grund har vi kopplat på vårdformerna, som till exempel vårdcentral, närakut eller akutmottagning så att vårdgivarna enklare ska kunna hänvisa patienten till rätt vårdform, om det finns behov av en annan vårdform än den patienten sökt sig till.

Hänvisningsstödet har tagits fram i ett samarbete med experter från telefonrådgivning, allmänmedicin, akutsjukvård vuxna och barn och närakuter. Det har också kvalitetsgranskats av specialitetsråd i Stockholms medicinska råd.

Framöver räknar man med att vässa verktyget än mer för bättre och snabbare hänvisning.

– Det viktigaste är just den tydligare kopplingen till en viss vårdform som vi gjort och att vi har fått arbeta igenom det med alla berörda kompetenser. Det har varit väldigt efterfrågat av våra vårdgivare att få snabbare och enklare information om det vårdutbud som finns så att de kan hänvisa sina patienter rätt. Det här är ett första steg och vi kommer fortsätta utveckla det allt eftersom.

I maj invigs ännu en nyhet för akutvården i Stockholms läns landsting, en intensivakut på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Där ska man ta emot patienter som utifrån vissa kriterier remitteras från andra vårdgivare och patienter som går under aktiv behandling på Karolinska Solna och som behöver akut vård. Dessutom ska traumapatienter och strokepatienter aktuella för trombektomi styras till intensivakuten.

Illustration: White Tengbom Team

Hämtar fler artiklar
Till startsidan