Ny rapport om långtidscovid

Coronaviruset Nu presenterar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, en rapport om vad man hittills känner till om långtidseffekter av covid-19. Samtidigt understryker myndigheten att mer forskning behövs.

Ny rapport om långtidscovid
Elizabeth Åhsberg, SBU.

Myndigheten har sökt igenom all internationell forskning som har presenterats, och även sådan som pågår, och konstaterar att mycket rör symptombeskrivning. Vanliga symptom är andfåddhet, trötthet och bröstsmärta. Bland undersökta kliniska fynd finns lungförändringar och även förändringar i hjärta och kärl.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det finns också ett 60-tal studier som rör behandling, men vi vet fortfarande väldigt lite om rehab för den här gruppen, sa Elizabeth Åhsberg, projektledare vid SBU, vid tisdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

Studierna handlar oftast om vuxna patienter på sjukhus, därför underströk Elizabeth Åhsberg att det kan behövas fler rapporter om barn och de som inte har sjukhusvårdats.

Vid presskonferensen uppmanade även Thomas Lindén vid Socialstyrelsen, som i veckan hade mött representanter för de långtidssjuka, svensk vård att vara uppmärksam på den här gruppen långtidssjuka.

– Även för denna variant och yttring behöver vi kunskap om behandling och rehabilitering. Forskning behöver initieras, erfarenheter behöver tas tillvara, underströk han.

Forskning som hittills finns är nu samlad i SBU:s rapport.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan