Rehab efter covid blir forskning

Långtidscovid Afa Försäkring har anslagit en miljon kronor till ett projekt kring hur den som drabbats av långtidscovid bäst rehabiliteras.

Rehab efter covid blir forskning
Bild: Pixabay.

– I vår forskning kommer vi att undersöka hur fysiska, psykiska och kognitiva funktioner samt biomarkörer har påverkats hos patienter som haft covid-19, säger Yvonne Freund-Levi, överläkare inom psykiatrin vid Universitetssjukhuset Örebro samt lektor och docent i klinisk neurovetenskap vid Örebro Universitet, i ett pressmeddelande.

Med studien av olika funktioner hos patienter som genomgått en infektion med covid-19 hoppas forskarna bidra till att utveckla mer personliga behandlingsmetoder, minska sjukfrånvaro och ge snabbare återhämtning.

– Vi kommer att under minst två år följa de patienter inom Region Örebro län som har haft en covid-19 infektion. Vi planerar att studera deras symtom, samt uttryck av biomarkörer för att sedan kunna sammankoppla detta med data från Försäkringskassan kring återgång i arbete, säger Yvonne Freund-Levi.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan