Ny studie belyser risker i hemsjukvården

Patientsäkerhet Hemsjukvården är den snabbast växande vårdformen i Sverige och hela Europa. Trots det finns det få studier när det gäller patientsäkerhet i hemmet. Det ska en ny studie råda bot på.

Ny studie belyser risker i hemsjukvården
Förutsättningar för att främja patientsäkerhet i hemmet måste bli bättre konstaterar Marléne Lindblad, en av de ansvariga forskarna för studien. Foto: Sören Andersson

Patientsäkerhetsforskning har framför allt fokuserat på slutenvård. Men förutsättningarna för sjuksköterskor att ge säker vård i hemmet skiljer sig markant från sjukhusmiljön.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ett hem är inte inrett utifrån att vård ska utföras där. Dessutom är hemmet inte bemannat med sjuksköterskor dygnet runt, alla dagar i veckan.

Drabbar varannan patient

Nu vill forskare vid Röda Korsets Högskola öka kunskapen om omvårdnadsrelaterade negativa händelser inom hemsjukvården i Sverige.

I en studie har de granskat 600 slumpmässigt utvalda hemsjukvårdsjournaler från tio olika regioner i landet. I dessa 600 journaler identifierades 699 tillbud och skador. Forskarna bedömde att 74 procent av dem var omvårdnadsrelaterade.

Resultaten visar att omvårdnadsrelaterade skador och tillbud drabbar nästan hälften av patienterna. Majoriteten går att förebygga och inträffar redan från vårdtidens början.

Trycksår vanligaste skadan

De mest förekommande omvårdnadsrelaterade tillbuden var fall utan att patienten fick någon skada, brister i läkemedelshantering och måttlig förstoppning. De vanligaste skadorna var trycksår, vårdrelaterade infektioner och fall.

Marléne Lindblad är biträdande prefekt vid Röda Korsets Högskola och en av de ansvariga forskarna för studien. Hon poängterar att sjuksköterskornas förutsättningar att främja patientsäkerhet måste bli bättre. Det handlar både om ökad kunskap, men även om mer resurser.

– Låg sjuksköterskebemanning har en visad effekt på att andelen omvårdnadsrelaterade negativa händelser ökar, säger Marléne Lindblad.

Stor vinst för samhället

För att kunna göra effektiva förbättringar som främjar patientsäkerheten efterlyser hon en bättre en helhetssyn.

– Att främja patientsäkerhet ger, förutom att minska patienten och anhörigas lidande, även en stor ekonomisk vinst för sjukvården och samhället, säger Marléne Lindblad.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan