Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg slår upp portarna

Äldrevården Högre och jämnare kvalitet, effektivare arbetssätt och bättre förutsättningar för kunskapsutbyte. Det är förhoppningen med satsningen på ett nytt nationellt kompetenscentrum för äldreomsorgen.

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg slår upp portarna
Nu tar Socialstyrelsen ett nationellt grepp om äldreomsorgen. Foto: Adobe Stock

När regeringen i höstas presenterade sina förslag för att stärka äldreomsorgen fick Socialstyrelsen i uppdrag att starta ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg. Nu är den verksamheten igång.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vara ett expertstöd

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

– Vi ska arbeta nära verksamheterna och en huvuduppgift blir att snabbare svara upp mot verksamheternas behov av expertstöd, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Tanken är att stödet ska kunna användas direkt i mötet med de personer som behöver äldreomsorg. För att möta behoven i verksamheten är det därmed viktigt med en god dialog och tillgänglighet, förklarar hon.

Sprida goda exempel

Kompetenscentrumet ska göra det lättare att införa arbetssätt som bygger på bästa tillgängliga kunskap och goda exempel från olika verksamheter.

Dessutom ska kompetenscentret ge en nationell bild av läget i den svenska äldreomsorgen med de styrkor och utmaningar som finns.

– Pandemin blottlade brister som kartlagts och analyserats i många av Socialstyrelsens rapporter. Centrumet är en del i arbetet för att stärka kompetensen i äldreomsorgen. Det ska vara lättare för medarbetare i äldreomsorgen att utgå från bästa tillgängliga kunskap i sitt vardagliga arbete. I slutändan är syftet är att uppnå en god kvalitet för den enskilde, säger Olivia Wigzell.