Så kan nära vård göra skillnad på riktigt

Nära vård Digital mottagning, teamarbete och smarta lösningar för äldrevården i Övertorneå. Det är bara några exempel på hur nära vård förändrar och gör vården bättre för både patienter och vårdpersonal.

Så kan nära vård göra skillnad på riktigt

Nära vård har potential att göra vården bättre för både patienter och vårdpersonal. Här har vi samlat några exempel på kraften i ett förändrat förhållningssätt till vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bättre överblick med hjälp av AI

Ökad sjukvård i hemmet ökar också kraven på att dela data och information inom vårdkedjan. Det ska studien Autumn Leaves hitta lösningar för.

All information som omger patienten skulle kunna vara ett värdefullt underlag för prioritering och beslutsfattande, inte minst i akuta situationer.

Bengt-Arne Sjöqvist och Stefan Candefjord i testambulans.

Men en stor utmaning är att få alla datakällor att samverka. Informationen kommer ofta från olika leverantörer och behöver dessutom kombineras med information som finns i journaler hos olika vårdgivare.

Detta är något som projektet Autum Leaves vill hitta lösningar för.

– Målet är att rätt människor ska få rätt information vid rätt tillfälle, så att beslut om rätt behandling och handläggning kan fattas så snabbt som möjligt, säger Bengt Arne Sjöqvist, professor of practice emeritus i Digital Hälsa på Chalmers.

Läs mer: Söker helheten i skogen av information

Tryggt för patienten när personalen arbetar i team

Capio vårdcentral i Orust har infört ett helt nytt arbetssätt där personalen arbetar i team runt patienten.

Johan Ellegård och Camilla Fagerberg.

Varje team består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och psykolog som tillsammans går igenom patientens behandling. Den stora fördelen är att patienterna alltid möter samma vårdpersonal, oavsett om det handlar om akuta eller planerade besök, digitala eller fysiska.

Camilla Fagerberg arbetar som sjuksköterska på vårdcentralen. Hon berättar att det till en början var svårt att jobba på det nya sättet, men att hon ser att kontinuiteten blir bättre för patienterna.

– Tidigare gjorde patienten ett besök hos oss och sedan var kontakten slut. Nu kan patienten höra av sig till oss och alla i teamet har koll på patientens bakgrund och kan ge svar samma dag som de kontaktar oss, säger hon.

Läs mer om hur de gjorde här.

Digital teknik kapar avstånden i Övertorneå

Med hjälp av digital teknik har hemtjänsten i Övertorneå hittat nya sätt att jobba smartare. Tryggare brukare, mindre tid i bilen och mer tid för omvårdnad är några av resultaten.

Aina Bleikvassli, E-samordnare på kommunledningsförvaltningen i Övertorneå.

Utgångspunkten har varit att i första hand hitta tekniska lösningar som täcker ett verkligt behov hos brukaren och som gör det möjligt att fortsätta bo kvar hemma så länge som möjligt.

Automatiska medicinutdelare, digitala dörrlås och nattkamera för att kunna titta till brukare under natten är bara några exempel på välfärdsteknik som de använder i hemtjänsten idag. – Det finns många fördelar med att bo kvar hemma. Vi har jobbat för att hitta lösningar som gör att brukarna kan känna sig trygga och leva ett självständigt liv, konstaterar Aina Bleikvassli, E-samordnare på kommunledningsförvaltningen i Övertorneå.

Läs mer om Övertoneås e-satsningar här.

Närmare patienterna med digital mottagning

Digital mottagning ger mer tid och bättre kontakt med patienten. Det visar erfarenheterna av digital mottagning på BMM Online i Stockholm.

Onlinemottagningen fungerar som ett komplement till regionens fysiska mottagningar. Här kan patienterna få hjälp med rådgivning, förnya recept eller andra saker som inte kräver ett fysiskt möte.

Lisa Ryding, verksamhetschef på BMM Online.

Från början fanns det en viss skepsis till att öppna en digital mottagning. Det fanns en oro för att bli “nätdoktorer” och att kontakten med patienterna skulle bli mer opersonligt.

– Men det har visat sig vara precis tvärtom. Barnmorskorna i mottagningen upplever att de kommer närmare patienterna när de möts digitalt, säger Lisa Ryding, verksamhetschef på BMM Online.

Själva mötet blir också mer effektivt eftersom barnmorskan hinner läsa på om patienten inför mötet. På så vis blir det mer tid för själva samtalet.

Att möta patienterna digitalt har även öppnat för nya möjligheter när det gäller öppettider.

Läs mer om fördelarna med digitala barnmorskor.

Succé för digital ortoped i Borgholm

Digitala videomöten har gjort stor skillnad för ortopedpatienter på Borgholms hälsocentral. Bättre bedömningar och snabbare vård är bara några av fördelarna.

Patienterna är enormt nöjda med den här lösningen, konstaterar Åke Åkesson.
Patienterna är enormt nöjda med den digitala lösningen, konstaterar Åke Åkesson.

Patienter som kommer till Borgholms hälsocentral med ortopediska besvär behöver inte längre vänta i månader på att få träffa en ortopedkonsult – det kan numera ske direkt via ett videomöte. På ortopedkliniken i Oskarshamn, elva mil bort, finns det alltid en läkare redo att ta emot patienter.

Åke Åkesson, läkare och verksamhetschef på hälsocentralen, är lyrisk över det nya arbetssättet.

– Det är en enorm skillnad för patienten. Istället för att vi skriver remiss som innebär att patienterna kan få vänta i månader på att få träffa en ortoped, så kan vi ta det mötet direkt, berättar han.

Här kan du läsa mer om hur de gjorde.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan