Nära vård: Fyra nycklar för framgång

Tips Stiftelsen Leading Health Care har haft i uppdrag från Sveriges kommuner och regioner att följa utvecklingen mot nära vård. Här är deras fyra råd för en lyckad omställning.

Nära vård: Fyra nycklar för framgång
Det finns några saker som är viktiga att tänka på i omställningen till nära vård. Illustration: Adobe Stock

I rapporten Införande av nära vård – råd och exempel levererar Stiftelsen Leading Health Care fyra råd för att lyckas med omställningen till nära vård:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

1. Börja rätt – utan att hoppa över viktiga steg

Ta hellre lite mer tid på er i början och hitta rätt väg innan ni börjar förändra för mycket. Sen kan ni låna de delar som verkar bra från dem som gått före. Se till att lösningen passar hos er genom att välja rätt eller göra om det som inte passar.

2. Skapa en bra arena för samverkan

Samarbete över gränser innebär att man måste anpassa sig. Därför behövs det ett forum där kommuner, regionens olika delar och ibland privata aktörer kan mötas och diskutera och lösa problem tillsammans.

3. Använd förbättringscykeln

Jobba systematiskt med förbättringar. Utgå från frågorna: vad är viktigt, vart är vi idag, vart vill vi komma med en insats, och hur det har gått?

4. Visa resultat med riktiga siffror

Siffror och mått på utfall ger argument för att fortsätta samt sprida satsningar som man tycker är bra.

Följer arbetet på uppdrag av SKR

Stiftelsen Leading Health Care har haft i uppdrag från Sveriges kommuner och regioner, SKR, att följa utvecklingen mot nära vård.

I tidigare rapporter har de fokuserat på uppföljning och mätning och hur nära vård kan utvärderas. I den här rapporten har de följt Västerbotten i arbetet med att genomföra en gränsöverskridande Nära vård och samlat insikterna från detta arbete i ett antal konkreta råd.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan