Jämlik vård kräver en bättre IT-infrastruktur

Jämlik vård Digitalisering och lokala sjukhus. Det är två lösningar som skulle kunna ge en mer jämlik vård. Det visar svaren från en ny nordisk undersökning.

Jämlik vård kräver en bättre IT-infrastruktur
– Vi har mycket hälsodata inom vården, men vi är inte tillräckligt bra på att använda den, säger Thomas Anderzon, vd för Dedalus i Sverige.

I Sverige anser bara 28 procent av befolkningen att det finns en jämlik tillgång till hälso- och sjukvård. De tre viktigaste orsakerna till en ojämlik tillgång till hälso- och sjukvård ålder, bostadsort och inkomst.

Det visar en undersökning från Dedalus, leverantör av IT för hälso- och sjukvården.

Detta kan förbättra jämlikheten

Det som skulle kunna förbättra jämlikheten i vården är bland annat fler mobila vårdenheter och lokala sjukhus:

  • 58 procent tror att lösningen är fler mobila enheter med sjukvårdspersonal och lokala sjukhus.
  • 54 procent tror att jämställdheten skulle öka om mer information digitaliserades och om alla yrkesgrupper i vårdkedjan var uppdaterade och hade tillgång till samma information.
  • 52 procent anger att lösningen är att vårdpersonal och forskare får tillgång till mer hälsoinformation och på så sätt kan arbeta för att förutse och förebygga hälsoproblem och risker.

Det går för långsamt

Thomas Anderzon, vd för Dedalus i Sverige och Sales Director North Europa konstaterar att Vision e-hälsa 2025 och överenskommelserna mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner om god och nära vård är bra.

Men det går för långsamt och kräver en bättre IT-infrastruktur.

– Vi har mycket hälsodata inom vården, men vi är inte tillräckligt bra på att använda den. Vi måste säkra att de digitala verktygen kan ge yrkesverksamma och kliniker tillgång till all värdefull hälsodata inom olika sektorer, oavsett om patienten kommer till ett universitetssjukhus, en vårdcentral eller en mobil vårdenhet. På det sättet kan vi öka jämlikheten när det gäller tillgången till god vård och omsorg, säger Thomas Anderzon.