Relationen går före organisationen

Nära vård Från organisation till relation, från passiv konsument till aktiv medskapare, från reaktiv till proaktiv. Det här är omställningen till nära vård.

Relationen går före organisationen
Skapa vård tillsammans med patienterna. Det är en av principerna som styr omställningen till Nära vård. Foto: Adobe Stock

Det finns en stor politisk enighet, både på nationell och regional nivå, att omställningen till nära vård är en viktig nyckel för att klara vårdens utmaningar. Men vad innebär den här omställningen?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Här är några viktiga principer som styr arbetet:

Fokus på person och relation

Jobba personcentrerat. Utgå från patientens individuella förutsättningar, förmågor och behov och bidra till trygghet. Utgå från att relationer är centrala för kvalitet och effektivitet.

Skapa vård tillsammans med patienten

Invånare och patienter är aktiva medskapare i sin vård. Skapa vård tillsammans med invånare, patienter och brukare.

Samordning utifrån personens fokus

Utgå från det bästa för patienten i hela vårdprocessen. Samordna vården så att det blir bäst för patienten. Främja gemensamt ansvar och tillit till varandra.

Proaktiv och hälsofrämjande

Hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är det mest hållbara arbetssättet. Skapa förutsättningar för självständighet, livskvalitet och jämlik hälsa.