Nära vård-podden speglar och inspirerar

Podd Mobila team, samarbete över organisationsgränser, digitala lösningar. I Nära vård-podden speglas omställningen till nära vård via både makthavare, medarbetare och experter.

Nära vård-podden speglar och inspirerar
Nära vård-podden ger en bild av hur förändringen av vården tar sig uttryck. Foto: Adobe Stock

Det kan ibland vara svårt att greppa vad omställningen till nära vård innebär. För att lyfta fram goda exempel och på olika sätt spegla den förändring som behövs i omställningen mot nära vård har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, därför dragit igång Nära vård-podden.

Speglar förändringen

Lisbeth Löpare-Johansson är samordnare för Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I podden samtalar hon med engagerade eldsjälar, experter och makthavare. De speglar därmed på olika sätt den förändring som nära vård innebär.

Nära vård-podden vill fördjupa kunskapen om nära vård, visa det som fungerar, men även det som är svårt.

– Nära vård är en förändring av vårt förhållningssätt som påverkar hur vi organiserar och arbetar i vården. Vi ska gå från fabrikslogik där patienten är ett objekt, till en personcentrerad vård där vi ser patienten som medskapare i vården, förklarar hon.

Lyfter fram goda exempel

Podden blir därför ett levande exempel på hur förändringen av detta förhållningssätt tar sig uttryck. Varje vecka sänds ett nytt avsnitt av Nära vård-podden.

– Jag tror det är viktigt att lyfta fram alla goda exempel och visa den drivkraft och det engagemang som finns i vården. Vården står inför enorma utmaningar, befolkningen blir allt äldre och konkurrensen om arbetskraften är tuff. Det finns inget annat sätt att möta den här utmaningen än att ställa om till nära vård, säger Lisbeth Löpare-Johansson.

Podden hittar du bland annat här.