Smidigare för alla med nytt teambaserat arbetssätt

Teamarbete Med ett nytt teambaserat arbetssätt hoppas Storumans sjukstuga att patienterna ska få en tryggare kontakt med vården. “Det blir en bättre kontinuitet där patienterna i högre grad ska få träffa samma läkare varje gång de söker vård” säger verksamhetschefen Helene Mikko.

Smidigare för alla med nytt teambaserat arbetssätt
Sjuksköterska Anna Viktorsson, fysioterapeut Lisa Karlsson och läkare Andreas Wermelin utgör ett av teamen som träffas dagligen.

Storumans sjukstuga inför ett nytt teambaserat arbetssätt. Poängen är att det ska stärka kontinuiteten så att patienterna får träffa samma läkare när de söker vård. Tidigare var det inte ovanligt att patienter mötte olika läkare varje gång de sökte vård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi hade en kontinuitet på 19 procent, den ska inte behöva ligga så lågt på en så liten sjukstuga som Storuman, säger Helene Mikko, verksamhetschef vid Storumans sjukstuga.

Efterlängtad förändring

Önskemålet om att förändra arbetssättet har funnits länge. Tack vare ett underlag från Storumans kommun har man nu fördelat patienterna på två teamen med utgångspunkt från deras geografiska hemvist. Det nya arbetssättet innefattar även hemsjukvården och särskilda boenden.

Till en början kommer teamen att bestå av läkare och fysioterapeuter. Tanken är att övriga yrkesgrupper ska ha dagliga konsultationer med teamen dit de tar sina patientärenden.

Med en relativ stabil bemanning av både läkare och annan personal ser man goda förutsättningar det nya teambaserade arbetssättet. Dessutom hoppas man att detta ska vara attraktivt vid nyrekrytering.

Blir ett lyft för patienterna

Men framför allt blir det ett lyft för patienterna. Förhoppningen är att kontinuiteten i framtiden ska ligga på 70 procent.

– Det kommer bli en mycket bättre kontinuitet för patienterna och mycket mer lättjobbat för oss på sjukstugan och enklare att följa upp, förklarar Helene Mikko.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan