Förnyar utbildningen med längre praktik

Utbildning Mer praktik och fler samarbeten med regionala och kommunala vårdgivare. Det är några av planerna för att utveckla sjuksköterskeutbildningen vid Örebro universitet.

Förnyar utbildningen med längre praktik
Elisabet Welin, professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet.Foto: Örebro universitet.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har granskat samtliga lärosäten som har utbildningar som leder till en sjuksköterskeexamen. De konstaterar att det finns en del gemensamma utmaningar för utbildningarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det handlar bland annat om kompetensförsörjning, brist på handledare och tillgång till VFU-platser, verksamhetsförlagd utbildning.

Örebro förnyar utbildningen

Vid Örebro universitet pågår just nu ett arbete med att förnya sjuksköterskeutbildningen. De konstaterar att de satsningar som de gör stämmer väl med de utmaningar som UKÄ identifierat.

– Det är glädjande att UKÄ lyfter precis de punkter som vi jobbar för att förbättra. En redan bra utbildning ska nu bli ännu bättre. Det här visar att vi är på rätt väg, säger Elisabet Welin, professor i omvårdnadsvetenskap och chef vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Fler praktikveckor

Örebro universitet har beslutat att utöka antalet veckor för VFU, från dagens 26 veckor till 40 veckor för de studenter som påbörjar utbildningen från och med hösten 2024.

Universitetet stärker också sitt samarbete med både Region Örebro län och de vårdgivare som finns på kommunal nivå.

– Allt större del av vården sker numera på kommunal nivå och vi är därför jätteglada över att kunna utöka vårt samarbete här – samtidigt som vi också fortsätter vårt goda samarbete med regionen. Vi vill ge våra framtida sjuksköterskor ännu fler redskap och verktyg så att de känner sig väl förberedda och trygga i mötet den kliniska verkligheten, säger Elisabet Welin.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan