Synpunkter och klagomål förbättrar vården

Förbättringsarbete Patienternas klagomål är en viktig källa i förbättringsarbetet. Det konstaterar Patientnämnden i Skåne som nu analyserat hur vården kan bli bättre på att möta ungdomar med psykisk ohälsa.

Synpunkter och klagomål förbättrar vården
Lång väntan på vård och brister i kommunikation orsakar stress och oro hos unga som söker vård för psykisk ohälsa. Foto: Adobe Stock

Lång väntan på vård och brister i kommunikation orsakar stress och oro hos unga som söker vård för psykisk ohälsa. Det framgår av den analys som Patientnämnden i Skåne gjort av de klagomål de tagit emot.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– En del av de synpunkter som framförs känns igen från tidigare analys som berör psykisk ohälsa. När det gäller patienter med psykisk ohälsa får de upplevda bristerna i sjukvården stor negativ påverkan på patienternas liv med bland annat ökad stress och oro, säger Jonas Duveborn, förvaltningschef på Patientnämnden Skåne.

200 klagomål har kommit in

Klagomålen har kommit till patientnämnden under perioden januari 2021 och mars 2022. Totalt handlar det om drygt 200 klagomål från vårdsökande i åldern 18–29 med psykisk ohälsa.

De flesta klagomål rör brister i bemötandet, synpunkter på den undersökning eller bedömning som gjorts samt på behandlingen och läkemedel. Men även synpunkter på tillgängligheten har kommit in.

Känner sig som en börda

”Jag förstår att vården är överbelastad och att det är brist på läkare men det är ingen ursäkt för att jag ska känna mig som en börda för personerna som arbetar med att kunna hjälpa mig att må bättre”. Det berättar en patient som kontaktat patientnämnden med sin synpunkt.

Patientnämndens analys visar att patienternas upplevelser leder till försämrat mående med ökad stress, ångest och oro, men även ett minskat förtroende för sjukvården.

Ökar tankar på suicid

I en del fall berättar patienten eller den närstående att konsekvensen av sjukvårdens agerande har lett till både ökade suicidtankar och suicidförsök.

Att fånga in patienternas upplevelse av vården är värdefullt i förbättringsarbetet. Patientnämnden återkopplar nu analysen till vården. Där kommer den till nytta i arbetet med att förbättra rutiner och riktlinjer i verksamheterna. Dessutom ger den värdefulla insikter för att förbättra tillgänglighet och bemötande av patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan