Varje klagomål är en möjlighet till förbättring

Patientnöjdhet Synpunkter och klagomål är viktiga i vårdens förbättringsarbete. Det visar en analys som Patientnämnden i Skåne tagit fram.

Varje klagomål är en möjlighet till förbättring
Patienternas synpunkter har lett till konkreta förbättringar. Foto: Adobe Stock

Synpunkter och klagomål som lämnas till Patientnämnden Skåne leder ofta till förändringar och förbättringar i vården, på både individuell och övergripande nivå.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar en ny analys som tagits fram av Patientnämnden Skåne.

Vill påverka vården

– De som vänder sig till oss vill inte bara klaga, de vill påverka och göra så att andra slipper uppleva saker som de själva har upplevt i hälso- och sjukvården, säger Jonas Duveborn, förvaltningschef på Patientnämnden Skåne.

Analysen är baserad på ärenden från den 1 januari 2019 till och med 30 juni 2021. Under den perioden har Patientnämnden Skåne registrerat, avslutat och rapporterat 12 680 ärenden. I en tredjedel av dessa togs en kontakt med vårdgivaren.

Mer än 1 000 åtgärder

Detta har under perioden lett till 1 016 konkreta åtgärder hos vårdgivaren, varav hälften varit på individnivå och hälften på övergripande nivå.

Åtgärder på individuell nivå kan till exempel handla om att erbjuda ett personligt möte, byte av läkare, rätta till ett missförstånd eller hjälp till vård när vårdgarantin tenderar att överskridas i väntan på operation eller behandling.

Exempel på åtgärder på övergripande nivå är att uppdatera eller upprätta nya rutiner, omorganisation, utbildningsinsatser, diskussion vid personalmöte och avvikelserapportering.

Varje synpunkt är en möjlighet till förbättring

– Analysen visar att vården tar till sig patienternas synpunkter och agerar för att förbättra den egna verksamheten. Det är mycket positivt. Den visar dessutom på behovet av att lyssna till patienterna och att göra det enkelt att både kunna lämna synpunkter och att ta vara på den förbättringspotential som varje klagomål – på något sätt – rymmer.

Detta är första gången Region Skåne gör en kvantitativ mätning av vårdens åtgärder. Patientnämnden planerar att följa upp utvecklingen om något år för att då kunna göra en ny bedömning av trenden.

Hela analysen: Åtgärder i vården

Hämtar fler artiklar
Till startsidan