Ny lag gör det lättare att dela journaluppgifter

Lagstiftning Det ska bli lättare för olika vårdgivare att dela personuppgifter med varandra. Det är tanken med en ny lag som regeringen nu föreslår.

Ny lag gör det lättare att dela journaluppgifter
Nu ska det bli lättare för olika vårdaktörer att dela journaluppgifter med varandra. Foto: Adobe Stock

Andelen äldre personer ökar i befolkningen, och fler personer har behov av insatser från både vård och omsorg. Samtidigt har under de senaste decennierna allt fler olika aktörer etablerat sig inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen samt verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vill kunna dela journaluppgifter

Det innebär att allt fler personer får insatser från olika aktörer. Men det ställer samtidigt krav på att de olika aktörerna kan samverka och ha ett effektivt informationsutbyte, utan att riskera skyddet för den enskildes integritet. Därför har det funnits ett behov av att se över lagstiftningen på området.

Men nu ska det alltså bli lättare för vård- och omsorgsgivare att dela personuppgifter med varandra. Det är tanken med förslaget till en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som regeringen nu överlämnar till Lagrådet.

Främjar bättre samarbete

– Det här är en efterlängtad förändring. Den nya lagen ökar möjligheten till närmare samarbete mellan vården och äldreomsorgen, säger socialminister Lena Hallengren i en presskommentar.

Lagförslaget i korthet

  • Lagförslaget innebär att vård- och omsorgsgivare, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, får tillgång till personuppgifter hos andra vård- och omsorgsgivare.
  • Patientdatalagens (2008:355) bestämmelser om sammanhållen journalföring överförs till den nya lagen. I den nya lagen införs också bestämmelser som ger möjlighet för delar av socialtjänstens verksamheter att få tillgång till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
  • Inom hälso- och sjukvården omfattar lagen alla patienter. Inom socialtjänsten omfattar lagen verksamheter som avser omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
  • I lagen införs även flera integritetsstärkande åtgärder. Det handlar bland annat om att ge patienten och omsorgsmottagaren inflytande över i vilken utsträckning dennes personuppgifter delas med andra vård- och omsorgsgivare.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan