Söker helheten i skogen av information

Artificiell intelligens I takt med omställningen till ökad sjukvård i hemmet ökar kraven på att effektivt kunna dela och använda data och information inom vårdkedjan. Detta är något som projektet Autumn Leaves vill hitta lösningar för.

Söker helheten i skogen av information
Målet är att rätt människor ska få rätt information, så att beslut om rätt behandling kan fattas så snabbt som möjligt. Foto: Projekt ViPHS

Sjukvården är under förändring. Nya tekniska lösningar gör att allt mer vård sker i hemmet. Egenmonitorering, att patienter sköter övervakning av sig själva med hjälp av teknisk utrustning, är ett sådant exempel.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vill få datakällor att samverka

All information som omger patienten skulle kunna vara ett värdefullt underlag för prioritering och beslutsfattande, inte minst i akuta situationer.

Bengt-Arne Sjöqvist och Stefan Candefjord i testambulans.

Men en stor utmaning är att få alla datakällor att samverka. Informationen kommer ofta från olika leverantörer och behöver dessutom kombineras med information som finns i journaler hos olika vårdgivare.

Detta är något som projektet Autum Leaves vill hitta lösningar för. I projektet ska man därför ta fram och testa en prototyp för hur man kan föra samman information från flera olika källor för att utforma beslutsstöd som bland annat bygger på artificiell intelligens.

Två projekt igång

Intersystems är en av parterna från näringslivet som är med i projektet. Företaget levererar en plattform för datasamordning inom vården. Arbetet drivs i två projekt:

  • ASAP Autumn Leaves. Handlar om insatser från att en incident upptäcks, exempelvis ett fall i hemmet, till dess att vårdpersonal är på plats. Här ska information från hemmet, kommunala vårdaktörer, samt andra vårdgivare sammanställas i realtid så att ambulanser kan dirigeras och prioriteras snabbare.
  • ASAP Trauma. Handlar om hanteringen från det att vårdpersonal är på plats, exempelvis i hemmet eller på en olycksplats, till dess att patienten överlämnas till nästa vårdgivare. Här gäller det också att i realtid sammanställa information från olika, men delvis andra källor, tolka den och ge beslutsstöd i realtid till vårdpersonal, till exempel om risk för allvarlig skada och lämpligaste destination.

Projektet Autumn Leaves är ett samarbete mellan näringsliv, akademi, kommunal sjukvård och prehospital regional sjukvård.

Rätt information vid rätt tillfälle

Syftet är att undersöka och ta vara på möjligheterna med utökad sjukvård i hemmet, inte bara för långtidsuppföljning, utan även för att upptäcka akuta problem.

– Målet är att rätt människor ska få rätt information vid rätt tillfälle, så att beslut om rätt behandling och handläggning kan fattas så snabbt som möjligt. Tidsaspekten är i många fall avgörande för vårdutfallet. Båda ASAP-projekten är bra exempel på det, säger Bengt Arne Sjöqvist, professor of practice emeritus i Digital Hälsa på Chalmers.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan