Kan AI upptäcka tidiga tecken på cancer?

Artificiell intelligens Kan man använda artificiell intelligens för att förutsäga risken för cancer via ett vanligt blodprov? Det har forskare i en dansk studie tittat närmare på.

Kan AI upptäcka tidiga tecken på cancer?
Eftersom blodprover är lätta för läkare att hantera kan metoden vara ett värdefullt verktyg i den kliniska beslutsprocessen. Foto: Adobe Stock

En ny dansk studie har undersökt om man kan använda blodprover från patienter med ospecifika symtom som ett extra verktyg för att identifiera patienter med ökad risk för cancer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Idén var att med hjälp av statistisk analys i kombination med artificiell intelligens förutsäga om en patient riskerar att utveckla cancer inom 90 dagar.

Svaret är ja

Svaret är ja. Resultaten visar att man kan utveckla en AI-modell baserad på laboratorieblodprover, som kan ge en användarvänlig riskpoäng för att förutsäga cancer inom 90 dagar.

Eftersom blodprover är lätta för läkare att hantera kan AI-riskpoängen vara ett värdefullt verktyg i den kliniska beslutsprocessen, menar forskarna.

Skillnaden som artificiell intelligens gör är att den hjälper läkaren att snabbt hantera stora mängder data.

Lovande resultat

– Det här är mycket lovande resultat, att enklare och tidigare kunna bedöma om en individ har riskmarkörer för cancer. Riskbedömning utifrån enkla blodprov som kan minska lidande och påskynda behandlingen för de som behöver kan få stor betydelse inom vården, men särskilt för den enskilda individen, säger Ulf Hertin, rådgivare för hälso- och sjukvården, SAS Institute.

Studien har skett i ett samarbete mellan Sygehus Lillebælt, Institut for Biokemi og Immunologi vid Syddansk Universitet, Kræftens Bekæmpelse samt SAS Institute.

Läs mer om studien här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan