Chalmers samlar forskning om vård i hemmet

Vård i hemmet I framtiden kommer allt mer vård att ske hemma istället för på sjukhus. Nu samlar Chalmers forskning och pilotprojekt kring vård i hemmet under ett gemensamt paraply.

Chalmers samlar forskning om vård i hemmet
Mer flexibel vård kräver både teknisk och organisatorisk utveckling. Foto: Adobe Stock

En åldrande befolkning i kombination med nya tekniska lösningar innebär att allt mer vård kommer att bedrivas hemma istället för på sjukhus i framtiden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nya tekniska lösningar innebär en mer flexibel vård. Det kan handla om digitala besök och vårdmöten, mobila vårdinsatser, egenmonitorering i hemmet och utveckling av såväl medicinteknik som digital hälsa.

Samlar forskning om vård i hemmet

Att fler kan vårdas hemma innebär att de gemensamma resurserna kan användas bättre och räcka till fler. Dessutom ger det individen större möjlighet att själv påverka sin sjukdom, vård och hälsa.

Men förändringen kräver både teknisk och organisatorisk utveckling.

Det är utgångspunkten för en ny forskningssatsning vid Chalmers där forskning och pilotprojekt kring vård i hemmet nu samlas under samma paraply.

Bidrar på olika sätt

Satsningen När vården flyttar hem samlar initiativtagare från tre av Chalmers institutioner. Det väver därmed samman expertis inom medicinteknik, arkitektur och organisation.

Utifrån sina specialiteter och forskningsområden bidrar initiativtagarna med helt olika, men alla mycket viktiga, delar.

Ett antal projekt ingår från start i den nya satsningen:

  • ASAP/Autumn Leaves, ett nystartat projekt med inriktning på sjukvård i hemmet, inklusive hemmonitorering, stöd från specialistsjukvård och omsorg, i samverkan mellan kommun, region samt näringsliv med mera. Gruppen för Digital hälsa på institutionen för elektroteknik leder projektet. Läs mer om projektet här.
  • ViSMoT (videostöd till mobila team), lösningar för att underlätta patientbedömningar i samverkan med högre medicinsk kompetens och därmed öka precisionen, kvaliteten och säkerheten i bedömningarna. Gruppen för Digital hälsa på institutionen för elektroteknik leder projektet.
  • Digifysiska tjänsteerbjudande till patienter med långvariga behov, ett projekt i samarbete mellan Närhälsan i Västra Götalandsregionen och Centre for Healthcare Improvement på institutionen för teknikens ekonomi och organisation.
  • Framtidens vårdcentraler, ett konceptprogram/projekt som Centrum för vårdens arkitektur på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik håller i. Projektet är en kartläggning av primärvårdens organisering, lokalisering och lokalanvändning, och ska ge underlag för koncept för framtida lösningar.
  • Out Fit, ett doktorandprojekt (där doktoranderna kan få dubbelexamen från Sahlgrenska akademin och Chalmers) med fokus på hälsofrämjande kvaliteter i fysisk utemiljö till stöd för hälsa och rehabilitering på särskilda boenden. Avser att ta fram evidensbaserade riktlinjer och arbetsmetoder för fysiska utemiljöer vid särskilda boendens. Projektet pågår i samverkan med Sahlgrenska akademin och Sveriges Lantbruksuniversitet.
  • Patientinnovatörerna är ett forskningsprojekt som tar sin utgångspunkt i att patienters egenuppleda erfarenhet av att leva med kroniska eller långvariga sjukdomar kan ligga som grund för innovation och utveckling. Centre for Healthcare Improvement på institutionen för teknikens ekonomi och organisation leder projektet.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan