Miljardsatsning på äldreomsorgen

Äldrevården En fast omsorgskontakt i hemtjänsten, ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg och fortsatta insatser för att minska andelen timanställningar i äldreomsorgen. Det är några förslag för att stärka äldreomsorgen i regeringens förslag till budget.

Miljardsatsning på äldreomsorgen
För att höja kvaliteten i hemtjänsten vill regeringen lagstadga om en fast omsorgskontakt. Foto: Adobe Stock

När regeringen presenterade budgetförslagen för nästa års budget är det äldreomsorgen som ligger i fokus. Sammanlagt avsätts 2,5 miljarder till äldreomsorgen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Jämfört med med 2018 handlar det om 10 miljarder kronor mer till äldreomsorgen.

Pågående satsningar förlängs

Det innebär bland annat att äldreomsorgslyftet förlängs för åren 2022 och 2023. Även de pågående satsningar på äldreomsorgen som beslutades av riksdagen under våren 2021 förlängs.

Det handlar bland annat om insatser för att minska andelen timanställningar, utöka sjuksköterskebemanningen och läkarkompetensen inom äldreomsorgen samt medel för att underlätta för undersköterskor att utbilda sig till specialistundersköterskor med inriktning mot äldrevård och demensvård.

Fast omsorgskontakt

För att höja kvaliteten och kontinuiteten för de äldre som bor hemma vill regeringen även lagstadga om en fast omsorgskontakt som håller ihop hemtjänsten kring den äldre.

Dessutom föreslår regeringen att Socialstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg. För detta avsätter regeringen 19 miljoner kronor årligen från och med 2022. Tanken är att höja kunskapen och ge en bättre nationell överblick på äldreomsorgen och om kommunernas förutsättningar.

50 miljoner för digital utveckling

Förutom satsningarna på äldreomsorgen vill regeringen avsätta 50 miljoner kronor per år under perioden 2022 – 2024 för att utveckla av välfärdens digitala infrastruktur.

Regeringen föreslår även att det generella statsbidraget till kommuner och regioner höjs permanent med 3 miljarder kronor från och med 2022.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan