”Vi behöver bli bättre på att lära oss av varandra”

Mikaela Ridelberg är verksamhetsutvecklare inom närsjukvården i Region Örebro län och nybliven doktor i medicin på Linköpings universitet. I sin avhandling Towards safer care in Sweden? Studies of influences on patient safety har hon undersökt patientsäkerhetsarbetet i de svenska landstingen och regionerna. En av hennes viktigaste slutsatser är att sjukvården behöver jobba med att utveckla lärandet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
mikaelaridelberg
Mikaela Ridelberg, verksamhetsutvecklare inom närsjukvården i Region Örebro län.

– Det görs väldigt mycket när det gäller patientsäkerhetsrelaterade aktiviteter runt om i Sverige, men det saknas strukturer för hur man drar lärdom av varandras erfarenheter, säger hon.

Mikaela Ridelberg konstaterar att det ofta blir ett glapp mellan de siffror och resultat av patientsäkerhetsarbetet som rapporteras, och återkopplingen till verksamheten. Hon efterlyser därför mer arbete med att systematisera och sprida kunskap om resultaten.

– Det är viktigt att skapa en struktur där det finns en tydlighet i rutiner, roller och ansvar, men även att informationen är tillgänglig och begriplig.

I sin nya roll som ansvarig för bland annat patientsäkerhetsarbetet inom närsjukvården har hon stor praktisk nytta av sin forskning. Förutom att kommunicera strukturen på ett tydligt sätt planerar hon att samla alla patientsäkerhetsansvariga till nätverksträffar ett par gånger per år, där de får möjlighet att träffas, dela erfarenheter och diskutera konkreta fall.

– Jag tror det är viktigt att vi vågar börja prata och se att vi kan lära oss, och ta hjälp av varandra i detta arbete. Vi behöver forma en kultur som är prestigelös, där vi lär oss av varandra och vågar vara öppna med våra misstag.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan