Nytt nätverk ska främja immunterapi vid psykisk ohälsa

Svensk immunpsykiatrisk allians är ett nybildat nätverk för förbättrad kunskap och behandling av psykisk sjukdom som har en bakgrund i autoimmuna mekanismer.

Nytt nätverk ska främja immunterapi vid psykisk ohälsa
Janet Cunningham, psykiatriker och forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Foto: Angelica Klang.

– Psykisk sjukdom är komplex. Avgörande för projektets framgång är ett välfungerande nätverk av psykiatriker med både klinisk erfarenhet och biologisk inriktad forskning, säger initiativtagaren Janet Cunningham, docent och psykiatriker vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Det har i över hundra år funnits misstankar om att vissa psykiatriska tillstånd orsakas av autoimmuna reaktioner i hjärnan, men kunskapen om dessa är fortfarande begränsad. Immunterapi har testats på utvalda patienter, både vuxna och barn, i flera regioner i Sverige. Sedan 2015 finns en särskild mottagning på Akademiska sjukhuset för utredning, och – i undantagsfall – behandling, av vuxna patienter med etablerad eller misstänkt autoimmun sjukdom i nervsystemet, som ger upphov till psykiska symptom. I Stockholm har det etablerats en mottagning med liknande upplägg för barn.

För 40 procent av de patienter som utretts på Akademiska sjukhuset har man funnit avvikande fynd i ryggmärgsvätska eller blod, eller vid röntgenundersökningar eller EEG som stärkt misstanken om immunologisk påverkan. Hos majoriteten av dessa patienter fanns en ovanlig sjukdomsbild, oftast med debut i samband med infektion, eller ärftlighet för autoimmun sjukdom.

 

Sju patienter har, då andra behandlingsalternativ varit uttömda,  behandlats med rituximab, ett läkemedel som avlägsnar mogna B-lymfocyter men inte plasmaceller från kroppens immunförsvar.

 

– Behandlingsresultaten är mycket lovande och vi bedömer att betydligt fler patienter kan dra nytta av immunterapi. Inom kort startar vi en randomiserad och kontrollerad studie med huvudsyfte att testa säkerhet och effekt av läkemedlet i en större patientgrupp där vi har ett starkt stöd för att autoimmuna processer bidrar till sjukdomen. På sikt är intentionen att utöka studien till att omfatta även andra delar av Sverige, förklarar Janet Cunningham och fortsätter:

– Vårt mål är att följa patienternas sjukdomsutveckling från ett tidigt stadium på ett standardiserat och systematiserat sätt som kompletterar det nuvarande symptombeskrivande diagnostiska system med en mer etiologisk där identifiering av biomarkörer för sjukdomar blir en viktig del i diagnostiken.

 

Det nya nätverket har som mål:

 

·       att förbättra diagnostiken av patienter med misstänkta autoimmunt orsakade psykiatriska tillstånd, bygga upp utredningsrutiner och hitta objektiva biomarkörer för identifiera den grupp av patienter som kan ha effekt av behandlingen, samt utvärdera nya behandlingsalternativ.

·       att samla merparten av den etablerade kompetens som finns på olika håll i Sverige och gemensamt skapa ett optimerat protokoll för en bredare behandlingsstudie med läkemedlet rituximab, samt

·       att förbättra samarbetet mellan klinik och grundforskning inom psykiatri och ge stöd för bättre strukturerade processer för evidensbaserat arbetssätt.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan