Nytt projekt ska förbättra psoriasisvården

Nytt projekt ska höja kunskapen om psoriasis hos vårdpersonalen, och öka patientens delaktighet.

Amra Osmancevic, överläkare på hudkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Martin Gillstedt.
Amra Osmancevic, överläkare på hudkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Martin Gillstedt.

Patientgruppen med psoriasis är relativt stor, omkring 300 000 i Sverige. Men det saknas kunskap och kontinuitet i vården, visar undersökningar. Socialstyrelsen har därför i år inlett ett arbete med att ta fram nationella riktlinjer för vård vid sjukdomen, något som hittills saknats.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Amra Osmancevic, överläkare på hudkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset, har nyligen tilldelats 100 000 kronor för ett projekt som ska utveckla psoriasisvården. Hon ingår i ett team, psoriasisgruppen, med läkare, sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare och en statistiker som ska utvärdera insatserna. Projektet startade hösten 2015 med målet att dels höja kompetensen hos vårdpersonalen och dels öka patientens delaktighet.

– Det är otroligt viktigt för patientens livskvalitet att få förståelse för sin sjukdom och veta vad man kan göra själv för att lindra sin sjukdom och förbättra sin livskvalitet, säger Amra Osmancevic.

En av åtgärderna som precis har införts så smått är en kontaktsjuksköterska, för att skapa kontinuitet i behandlingen och ge patienten stöd.

– Psoriasis är en kronisk sjukdom och man behöver ofta göra livsstilsförändringar, som att sluta röka, öka den fysiska aktiviteten eller gå ner i vikt för att förbättra sitt tillstånd. En kontaktsjuksköterska kan stämma av hur det går och motivera personen att fortsätta, säger hon.

Under hösten införs kontaktsjuksköterskor i större utsträckning, en resurs som kommer att erbjudas både fysiskt och per telefon.

Ytterligare åtgärder är att utbilda personal i att systematiskt använda kvalitetsregister, något som inte gjorts det senaste året i regionen.

– Vi måste mäta hela tiden för att se om våra insatser får någon effekt för patienten.

Läs mer om Shalgrenskas satsning på psoriasisskola för patienter här. 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan