Skola lär patienter om sin sjukdom

Hudkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har sedan fyra år tillbaka drivit en psoriasisskola för patienter. Syftet är att öka patientens förståelsen för sjukdomen.

Skola lär patienter om sin sjukdom

Hudkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har sedan fyra år tillbaka drivit en psoriasisskola för patienter. Modellen har utvecklats av Psoriasisförbundet tillsammans med sjukvården och syftet är att öka förståelsen för sjukdomen, och vilka insatser man som patient kan göra för att själv förbättra sitt tillstånd.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det har blivit jätteuppskattat, idag kommer även anhöriga barn och ungdomar till skolan, säger Amra Osmancevic, överläkare på hudkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Skolan startar en gång per termin och upplägget är sex tillfällen med två timmar åt gången. Under kursen går man igenom bland annat uppkomst av sjukdomen, behandling, kost och motion. Vid varje uppstart får deltagarna, 10-15 stycken per gång, svara på ett formulär om vilken kunskap de har idag och vad de vill lära sig, så att innehållet ska kunna läggas på rätt nivå.

– Många av patienterna känner inte till så mycket om samsjuklighet, exempelvis ledvärk, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, som kan vara vanligt vid psoriasis. Dessutom får de mer kunskap om hur avgörande det kan vara med livsstilsförändringar.

Utvärderingar visar goda resultat, söktrycket har varit stort på de platser som funnits och deltagare upplever att de fått ökad kunskap och inspiration.

– Det här är framtiden för sjukvården överlag, att utbilda patienter i vad de själva kan göra för att förbättra sin sjukdom, säger Amra Osmancevic.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan