Ökad kompetens med arbetsbyte på intensiven

Högre kompetens, ökad patientsäkerhet och bättre bemanning. Det är effekterna av projektet arbetsväxling Karolinska universitetssjukhuset.

LIz Rauhofer, vårdchef Centrala intensivvårdsavdelningen, ser ökad komptens hos personalen efter arbetsväxling. Foto: Ingela Wåhlstrand
Liz Rauhofer, vårdchef, Karolinska universitetssjukhuset, ser ökad komptens hos personalen efter arbetsväxling. Foto: Ingela Wåhlstrand

Högre kompetens, ökad patientsäkerhet och bättre bemanning. Det är effekterna av projektet arbetsväxling Karolinska universitetssjukhuset. Arbetssättet, som sjösattes 2009, innebär att sjuksköterskor på fem intensivvårdsavdelingar under strukturerade former får byta plats med varandra.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ett par sjuksköterskor åt gången genomför utbytet, som innebär att de förflyttas till en annan avdelning under sex månader. De får en komprimerad inskolning på den mottagande enheten, omkring tre veckor jämfört med normalt två månader, under tiden behåller de sin ordinarie chef och följer sitt grundavtal.

Vinsten är, utöver breddad kompetens, att skapa gemensamma arbetssätt på avdelningarna.

– Vi kan identifiera förbättringsområden, exempelvis rutiner och dokumentation, och öka samverkan, menar Liz Rauhofer, vårdchef, Centrala intensivvårdsavdelningen.

Hittills har omkring 40 sjuksköterskor genomfört utbytet. Liz Rauhofer poängterar att det inte är obligatoriskt men menar att förväntningarna är att alla ska vilja vara med.

– Arbetssättet genomsyrar hela verksamheten och vi är tydliga i rekryteringar att det är så här vi jobbar.

Hon ser det även som ett sätt att öka attraktionskraften som arbetsgivare, och menar att det är nödvändigt med tanke på rådande brist av specialistsjuksköterskor.

En förutsättning för arbetsväxlingen är en stöttande ledning, menar Liz Rauhofer.

– Men även att det finns tydliga regler och riktlinjer om vad som gäller och att personalen är delaktig under hela processen.

Modellen har drivits som ett projekt men är sedan i våras ett ordinarie arbetssätt på Karolinska universitetssjukhuset. Avdelningarna är Centrala intensivvårdsavdelningen, Neurointensiven, Thoraxintensiven, Barnintensiven och Intensiven Huddinge.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan