Ökar drivet i förbättringsarbetet

NatalieNatalie Pettersson, vid Rättspsykiatriska kliniken i Växjö, är förbättringscoach för två av de team som nu är testpiloter av det digitala förbättringsverktyget Genombrott. De har tidigare arbetat med genombrottsmetoden, men hon tycker att verktyget tillför nya dimensioner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Den stora skillnaden mot tidigare är att alla blir mer involverade i förbättringsarbetet. Tidigare var det en grupp på fyra till fem personer som hade den övergripande kollen, men nu kan alla vid den enhet som är med i projektet gå in och kolla statistik och följa vad som händer i förbättringsarbetet, berättar hon.

Natalie Pettersson har själv drivit ett förbättringsförslag kring delaktighet. Där har hon testat en idé om att ha gruppsamtal kring livskunskap. Idén har gått igenom flera pdsa-cykler med lyckat utfall.

– Det fina är att jag kan följa hur området delaktighet utvecklas under mitt test. Även om jag inte med säkerhet kan säga att det är just mitt förbättringstest som gör att delaktighetsbetyget går upp så får jag ändå en direkt återkoppling som gör att mitt engagemang för helheten blir större.

Under de tre månader som piloten pågått har förbättringsförslagen strömmat in och berört allt från popcornmaskiner, stegräknare och önskemål om yoga till bättre information om mediciners bieffekter. Att själva enkätverktyget är digitalt och utformat på ett lockade sätt har också gjort att patienterna blivit mer intresserade av att tycka till om den vård de får.

– Vi har fått en större transparens kring förbättringsarbetet och kan följa det, lite som ett Facebook-flöde. Öppenheten vidgar ansvaret, konstaterar Natalie Pettersson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan