Snor, skrik och tårar – så har antalet akuta besök för barn minskat

Andelen barn som sökte akut vård ökade. Det fick Barn- och ungdomskliniken och akutmottagningen i Västervik att starta ett förbättringsprojekt.

Andelen barn som sökte akut vård ökade. Det fick Barn- och ungdomskliniken och akutmottagningen i Västervik att starta ett förbättringsprojekt. Syftet var att hitta vilka barn och ungdomar det gällde för att hitta förbättringsområden. Men också att öka tryggheten för föräldrarna och att öka samverkan mellan olika vårdaktörer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Arbetet började med att man gick igenom journalerna. Barn som sökte akut minst fyra gånger per år valdes ut. Barn med sjukdomar som kräver att de söker akut valdes bort. Granskningen visade att det främst var små barn, under tre år, som sökte ofta.

– Det blev tydligt att de flesta hänvisades till akuten via 1177. Därför har vi jobbat i samverkansträffar med dem. Det visade sig också vara sju diagnoser som var vanligast att söka akut för, bland annat diarré, andningsbesvär och feber, berättar barnsjuksköterskan Helene Lindholm.

Lättfattliga informationsbroschyrer med råd skapades och dessa har spridits i väntrum och till föräldrar som besökt respektive mottagning. Målet är att de ska känna större trygghet och bättre kunna bedriva egenvård hemma.

Och broschyrerna har gett effekt. I mångbesökargruppen har antalet akutbesök minskat med 55 procent för de diagnoser där broschyrer utarbetats. Nu fortsätter arbetet med att sprida broschyrerna på BVC-mottagningar och att översätta dem till andra språk. Även samarbetet med 1177 fortsätter.

– När vi ser särskilda fall i journalerna, barn som absolut inte hade behövt söka akut, lyfter vi upp fallen så att de på sina arbetsplatsträffar kan diskutera bedömningar och förbättra dem, säger Helene Lindholm.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan