Olika perspektiv försvårade teamarbetet

Olika syn på situation försvårade teamarbetet vid urakuta kejsarsnitt.

Olika perspektiv försvårade teamarbetet

Vid urakuta kejsarsnitt, där barnet ska vara ute inom tio minuter, krävs en teaminsats mellan medarbetare från barnklinik, förlossningen, operation och narkos. Men ofta har medarbetarna olika syn på situationen och alla känner sig inte hemma där operationen ska genomföras. Det berättar Karina Wahl, tidigare barnsjuksköterska på neonantalvårdsenheten och numera verksamhetsutvecklare på barnkliniken i Jönköping. I sin forskning vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare studerade hon förmågan att hantera urakuta kejsarsnitt och användbarheten av simulerad tvärprofessionell teamträning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Medarbetare på förlossningen såg mamman och barnet som sina patienter, operation ville ha en snabb och steril process och narkos såg mamman som sin patient. Barnkliniken tänkte på barnet och att partnern var en del i omhändertagandet. Synerna krockade.

Det visade sig också att medarbetarna från de olika avdelningarna använde sig av mycket slang och hade svårt att förstå varandra. Ett annat problem var att de inte var med hela vägen och tappade helhetsperspektivet. Operationspersonalen fick ingen feedback om hur det gått för patienterna och  kände därför ångest inför för nästa ingrepp medan narkossköterskan som satt med när mamman vaknade inte kunde svara på hur det var med barnet.

Här kan du läsa mer om simulerad teamträning.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan