Digitalt förbättringsverktyg ger tid för det viktiga

Digitalt förbättringsverktyg ger tid för det viktiga

Förenkla, visualisera och underlätta allas delaktighet. Det är några av idéerna bakom det digitala verktyget för förbättringsarbete, Genombrott, som Sveriges kommuner och landsting, SKL, utvecklat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Min idé är att verktyget ska förenkla allt omkringarbete så att medarbetarna kan fokusera på förbättringar, berättar Ola Winquist som utvecklat Genombrott.nu tillsammans med Catrin Hägerholm, båda projektledare för arbetet.

Som namnet antyder bygger verktyget på genombrottsmetoden. I höstas gjordes ett första test i tre team och i april startade ett större test med ett tiotal verksamheter. Ola Winqvist poängterar att verktyget både ger stöd i förbättringsfasen och i nästa fas som handlar om att vidmakthålla arbetet.

– Det är det kritiska läget. Här gäller det att etablera förbättringsarbetet och få det att bli en del i vardagsarbetet, för alla.

Verktyget används för att samla in förbättringsidéer från medarbetare, patienter och närstående. Det kan ske både via sms eller mejl, men även via patientenkäter. På arbetsplatsträffar sorterar man förslagen och beslutar vem som får ansvar för idén. Med en knapptryckning är sedan pdsa-arbetet (plan-do-study-act) igång.

Via verktyget kan verksamheten följa hur patienterna upplever vården, utifrån delaktighet, bemötande, vårdmiljö och medicin, och ställa det i relation till förbättringsarbetet. Det går också att ta få en visuell bild av läget, vilka projekt som är igång och hur verksamheten ligger till mot målen.

– Verktyget är utvecklat för psykiatrin, men det kan fungera i alla typer av verksamheter. I höst räknar vi med att det finns tillgängligt för alla inom vården, säger Ola Winquist.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan