Ökat förtroende för sjukvården

Förtroende Drygt sju av tio svenskar har stort förtroende för sin regions hantering av coronapandemin. Högst betyg ger västerbottningarna, lägst betyg får Region Dalarna.

Ökat förtroende för sjukvården
Allt fler tycker att de har tillgång till den vård de behöver. Foto: AdobeStock

Förtroendet för hälso- och sjukvården har ökat kraftigt under pandemiåret.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Allt fler tycker att de har tillgång till den vård de behöver, att väntetiderna till sjukhus och hälso- och vårdcentraler är rimliga samt att vården ges på lika villkor. Ökningen syns i alla regioner, i alla åldrar och oavsett kön, födelseland och upplevt allmänt hälsotillstånd.

Det visar de nya resultaten från Hälso- och sjukvårdsbarometern som i år även undersökt svenskarnas förtroende för regionernas hantering av coronapandemin.

Så här svarar svenskarna:

  • 88 procent svarar att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2019 års resultat.
  • 69 procent har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i sin region, en ökning med 9 procentenheter från föregående år.
  • 73 procent mycket eller ganska stort förtroende för hanteringen av coronapandemin i sin region. Andelen med mycket eller ganska lågt förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av pandemin är 9 procent. Högst är förtroendet i Region Västerbotten, 82 procent, och lägst i Region Dalarna med 66 procent.

Undersökning som fångar attityder

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Resultatet bygger på en enkätundersökning där 50 000 invånare svarat på vad de anser om hälso- och sjukvården i sin region.

Läs hela rapporten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan