Raderade vårdkön – på drygt ett år

Vårdköer Sömnapnémottagningen på Gävle sjukhus har länge brottats med långa väntetider för återbesök. Men det senaste året har den kön minskat kraftigt. Lösningen blev fler sjuksköterskor och ett målmedvetet arbete att korta köerna.

Raderade vårdkön – på drygt ett år
Personalen på sömnapnémottagningen har jobbat hårt med att boka in patienter från väntelistan. Foto: Region Gävleborg

Uppemot 600 nya patienter remitteras varje år till sömnapnémottagningen på Gävle sjukhus. Patienter får normalt snabbt en tid för ett första besök för utredning. Men kön för återbesök har varit mycket lång.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Framförallt för de patienter som har haft behandling i flera år och som inte har kunnat komma regelbundet.

Minskning med 87 procent

Rasmus Karlsson, patient och Eva Berglund, sjuksköterska, med CPAP-apparat. Foto: Region Gävleborg

Mottagningen har därför gjort en särskild satsning för att korta kön för återbesök.

I januari 2022 stod 1 420 patienter i återbesökskön. Drygt ett år senare, i mars 2023, hade kön minskat till 187 patienter. En minskning med 87 procent.

Satsning på personal

För att lösa de långa väntetiderna har man jobbat på flera fronter:

  • Antalet sjukskötersketjänster har fördubblats, från tre till sex.
  • Sjuksköterskorna har fått ett utökat medicinskt ansvar. De utreder, ställer diagnos och följer upp behandlingsinsatser, med stöd av medicinskt ansvarig läkare.
  • Digitala lösningar. Patienternas CPAP-apparater i hemmen är uppkopplade till en molnbaserad tjänst. Sjuksköterskorna läser av data i molnet och justerar apparaten på distans. Återbesök kan ske via telefon.

Sedan tidigare har de även varit framgångsrika med en rutin för nybesök där patienten själv bokar sin tid. Det innebär att de därmed knappt har några uteblivna besök.

Engagerade medarbetare

Medarbetarnas målmedvetna engagemang har även varit en stark bidragande faktor konstaterar vårdenhetschef Åsa Bergström Morelius.

– Alla har arbetat mycket engagerat och fokuserat på att beta av väntelistan.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan