Efter pandemin: Nya arbetssätt gör det möjligt att komma ikapp

Vårdköer Ortopediverksamheten på Hässleholms sjukhus har gjort ett stort förbättringsarbete för att korta köerna det senaste året. Kortare väntetider och fler operationer är resultatet.

Efter pandemin: Nya arbetssätt gör det möjligt att komma ikapp
Precis som i många andra opererande verksamheter fick pandemin tydliga konsekvenser för ortopedin på Hässleholms sjukhus.

Liksom i många andra opererande verksamheter fick pandemin tydliga konsekvenser för ortopedin på Hässleholms sjukhus. Ett stort stort fokus på att hantera pandemin innebar samtidigt att det blev längre väntetider och sämre tillgänglighet för patienterna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nya arbetssätt för ett högre tempo

Under året har man därför jobbat intensivt för att korta köerna till operation. Efter ledningens beslut att hålla samtliga operationssalar öppna har man förändrat arbetssätten. Det rör allt från schemaläggning till operationsplanering och hur patienterna förbereds inför operation.

Arbetet har redan gett resultat:

  • Under första kvartalet i år har antalet väntande patienter minskat med 25 procent och antalet operationer ökat med 40 procent, jämfört med samma period 2022.
  • Prognosen visar att man i Hässleholm kommer kunna operera cirka 5 000 patienter under 2023.

Vårdgarantin inom räckhåll

Någon gång under hösten räknar de med att klara vårdgarantins krav för samtliga operationer.

– Nyckeln till framgång är att det varit ett gemensamt arbete som involverat, och engagerat, samtliga medarbetare, säger Christina Majegård, verksamhetschef för ortopedin på Hässleholms sjukhus och Centralsjukhuset Kristianstad.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan