”Tillbaka till samma läge som innan pandemin”

Vårdköer Norrtälje sjukhus har jobbat hårt under året för att komma ikapp med den planerade vården. "Jag var inte säker på att vi skulle klara det så snabbt, men med målmedvetet hårt arbete lyckades det" säger Lina Papunen på Norrtälje sjukhus.

”Tillbaka till samma läge som innan pandemin”
Catarina Pommer och Lina Papunen konstaterar att de lyckats korta väntetiderna till flera operationer efter pandemin.

Under pandemin sköts mycket av den planerade vården upp, vårdköerna växte och många fick vänta på vård. Liksom många andra har Norrtälje jobbat hårt för att komma ikapp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Idag får de allra flesta sin operation eller behandling utförd inom tiden för vårdgarantin, och för vissa ingrepp är väntetiden mycket kort.

Effektivt utnyttjande av operationssalarna

– Tack vare noggrann planering, effektivt utnyttjande av operationssalarna och välfungerande samarbete på sjukhuset så är vi nu tillbaka till samma läge som vi var under 2019, innan pandemin, säger Lina Papunen, enhetschef för operationsavdelningen på Norrtälje sjukhus.

Till och med november månad har Norrtälje sjukhus utfört 130 fler höft- och knäplastikoperationer, jämfört med hela 2021. Den som behöver en ny höft- eller knäled får i dag oftast tid inom fyra månader. Väntetiden för kirurgi, urologi och gynekologi är kortare än tre månader. För övrig ortopedi är väntetiden mellan tre och fyra månader.

Rekryterar fler sjuksköterskor

Operationsavdelningen ser även till att använda resurserna när vårdplatserna är fyllda. Då prioriterar man istället mindre operationer, som inte kräver vistelse på vårdavdelning.

Framtiden ser också bra ut. Sjukhuset har den senaste tiden rekryterat flera nya sjuksköterskor och förhoppningen är att vårdplatsläget ska bli bättre under nästa år.

Svårt pussel att lägga

Att göra ett effektivt operationsprogram är som att lägga ett svårt pussel. Det involverar stora delar av sjukhuset, från mottagning till vårdavdelning, operations- och uppvakningsavdelning och den efterföljande rehabiliteringen.

– Jag var inte säker på att vi skulle klara det så snabbt, men med målmedvetet hårt arbete lyckades det, säger Lina Papunen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan