Operationer på mottagningen minskar väntetiderna

Förbättringsarbete Gynekologimottagningen på Centralsjukhuset Kristianstad kan numera utföra operationer direkt på mottagningen. Satsningen är ett sätt att korta köerna, men frigör även tid för mer avancerade operationer.

Operationer på mottagningen minskar väntetiderna
Andrea Borgström, verksamhetschef för gynekologi och obstetrik och Ulrika Klemets, läkare på Gynekologimottagning Kristianstad.

Gynekologimottagningen på Centralsjukhuset Kristianstad har byggt om ett undersökningsrum till operationssal. Sedan september kan man därför utföra enklare ingrepp, som framfallsoperationer, på mottagningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det här är inget nytt och har gjorts på flera håll i Sverige. Men på Centralsjukhuset Kristianstad är gynmottagningen först ut, säger Ulrika Klemets, läkare på Gynekologimottagning Kristianstad.

En konsekvens av pandemin

Under pandemin gick många medarbetare från operation och anestesi för att bemanna det så kallade covid-IVA. Det innebar att flera av gyn-verksamhetens patientgrupper fick stå tillbaka då icke akuta operationer blev inställda.

På så vis har köerna till operation vuxit successivt. För en patient där ingreppet inte bedöms vara akut kan därför väntan på operationstid bli lång.

Frigör tid för operation

Satsningen är ett sätt att nu ta itu med köerna. Men målet är också att avlasta operationssalarna och frigöra tid för operations- och anestesipersonal.

– Nu bidrar vi till att fria salarna på operationsavdelningen för de patienter som verkligen måste opereras där, till exempel canceroperationer, säger Ulrika Klemets.

Spännande med ny kunskap

För medarbetarna på mottagningen innebär förändringen nya arbetssätt och behov av kompetensutveckling, framför allt inom narkos. På operationerna är alltid en anestesisjuksköterska med.

– Det finns ett stort driv och engagemang bland medarbetarna, vilket gjort att omställningen gått snabbt. De tycker att det är roligt och spännande med ny kunskap, säger Ulrika Klemets.

Hoppas kunna hjälpa fler

Dessutom finns det ekonomiska vinster med omställningen, eftersom man inte behöver utnyttja de dyrare operationsresurserna.

– Ambitionen framöver är att även kunna operera urininkontinens på mottagningen. Största målsättningen är att snabbare kunna hjälpa vissa utsatta grupper, säger Ulrika Klemets.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan