Ökat samarbete frigör resurser för operation

Arbetssätt Efter sommaren 2022 var operationsköerna till ortopedin i Stockholm långa och det var svårt att uppfylla vårdgarantin. Med bättre samarbete och gemensamma mål har Capios sex ortopediska verksamheter tagit ett gemensamt krafttag mot köerna.

Ökat samarbete frigör resurser för operation
Bättre samverkan gör att ortopedpatienter får hjälp snabbare. Foto: Adobe Stock

Capio har sex ortopediska verksamheter i Stockholm. Alla sex hade efter sommaren långa köer till operation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Samtidigt såg man att det fanns en outnyttjad kapacitet. På ett ställe kunde det finnas en ledig operationssal men ingen personal, samtidigt som personal från ett annat ställe saknade operationssal.

Samarbete löste problemet

Samarbete var lösningen. Genom personalsamverkan mellan de olika klinikerna har man kunnat använda outnyttjade operationssalar för att operera bort köerna.

Karna Karlsson, affärsutvecklare på Capio Ortopedi

– Vi säkerställer att vi använder alla våra resurser och flyttar på vår personal i stället för patienterna. Och nyttjar de operationssalar där man kan göra enklare operationer på ett effektivare sätt, säger Karna Karlsson, affärsutvecklare på Capio Ortopedi.

Känner varandra bättre

Samarbetet mellan verksamheterna har lett till att vårdköerna minskat. Patienterna får nu sin operation närmare ramen för vårdgarantin, det vill säga tid för operation inom tre månader.

Dessutom har verksamheterna lärt känna varandra och vet vilken kapacitet och resurser som finns på de olika verksamheterna.

– Nu jobbar vi tillsammans och har nära till varandra inför kommande utmaningar. Det är bara att lyfta luren och se om hjälp finns. Detta blir så mycket bättre för både patienten och för personalen, säger Karna Karlsson.

Siktar på att bli köfri

Capios ortopediska verksamheter i Stockholm fortsätter nu arbeta gemensamt och målet är att bli helt köfria.

– Resultatet av samarbetet är inte bara att patienterna nu slipper långa köer och att vårdgarantin uppfylls, utan också att våra verksamheter kan lära av varandra, dela kunskap och fortsätta samarbeta. Det bästa sättet att integrera är att lösa ett gemensamt problem, säger Karna Karlsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan