Rökning och sol bidrar mest till cancer

Cancer Rökning och för mycket sol är de två faktorer som bidrog mest till cancer år 2018. Det visar en ny rapport från Institutet för Häslo- och sjukvårdsekonomi, IHE.

Rökning och sol bidrar mest till cancer

IHE har studerat all rapporterad cancer från 2018 för att uppskatta hur stor del av fallen som kan relateras till levnadsvanor och faktorer som skulle kunna förebyggas. Slutsatsen är att 28 procent av cancerfallen 2018 var relaterade till någon av de sju riskfaktorer man sökte efter: tobaksrökning, fysisk inaktivitet, kostvanor (hög konsumtion av rött kött och processat kött samt låg konsumtion av frukt och grönsaker, kostfibrer och kalcium), övervikt och fetma, alkoholkonsumtion, olika infektioner (Helicobacter pylori, hepatit B, hepatit C, HIV och HPV) och solvanor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Rökning är den enskilt största påverkbara riskfaktorn och står för 11 procent av all förebyggbar cancer enligt beräkningarna. Solvanor beräknas orsaka sju procent av cancern. Kostvanor, övervikt och fetma, alkoholkonsumtion och infektioner har ungefär lika stor påverkan, ungefär två procent. Fysisk inaktivitet har den minst bidragande orsaken av de som undersöks, och beräknas ligga bakom ungefär en procent av cancerfallen.

Läs mer och ladda ned IHE:s rapport.

Cancer i Sverige – Hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer?

Hämtar fler artiklar
Till startsidan