Så har distansmöten påverkat behandlingen

Vård på distans Under pandemin har en stor del av behandlingen av patienter med depression och ångest skett digitalt. Hur har det påverkat resultaten? Det har vårdgivaren Wemind nu tagit reda på.

Så har distansmöten påverkat behandlingen
På Wemind har andelen distanskontakter ökat från 7 till över 70 procent under pandemin.

Under 2020 och 2021 har stora delar av psykiatrin genomgått en stor förändring. Allt fler behandlingsinsatser sker digitalt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

På Wemind Vasastan & Kungsholmen ökade andelen distanskontakter från 7 procent till över 70 procent mellan 2019 och 2021.

Hur har det påverkat behandlingen?

Resultaten står sig

För att ta reda på det har Weminds forsknings- och utvecklingsgrupp undersökt behandlingsutfallet för depressions- och ångestsymptom hos alla patienter med behandlingsmätningar. De har med andra ord gjort en mätning före och efter behandlingen och beräknat den genomsnittliga förbättringen.

Fakta

Om Wemind

Wemind är Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatri. De driver 17 psykiatriska mottagningar runtom i landet och tar emot över 20 000 patienter årligen.Förutom öppenvårdspsykiatri bedriver de även verksamhet inom digital psykiatri och ett HVB-hem.Weminds öppenvårdspsykiatri är certifierad enligt kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och 14001.

Undersökningen visar att behandlingsresultaten är fortsatt goda även vid digitala behandlingar. Sammantaget ingick mer än 1200 patienter i analysen, vilket gör att resultatet har god statistisk säkerhet.

– Det är glädjande att våra goda behandlingsresultat står sig, trots radikalt förändrade arbetssätt och den stora påverkan som covid-19 har haft även på psykiatrin, säger Fabian Lenhard, kvalitetscontroller på Wemind.

Digitala vårdmöten fungerar

År 2019 var den genomsnittliga förbättringen på ångestsymptom 48 procent. Även för depressionssymptom var den genomsnittliga förbättringen 48 procent. Under 2020 var resultatet 42 procent för ångest och 43 procent för depression.

År 2021, då 70 procent av kontakterna skedde digitalt, var resultatet 46 procent för ångest och 45 procent för depression. Skillnaderna mellan åren var dock inte statistiskt signifikanta, vilket talar för att det rör sig om slumpvariation.

– Den här undersökningen visar tydligt att vårt arbete för att digitalisera vården ger resultat, och att vi kan fortsätta hjälpa patienter till bättre psykisk hälsa även under pandemin, säger Fabian Lenhard.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan