Så här kan du bidra i klimatarbetet

Hållbarhet Känns klimatfrågan övermäktig? Här är några konkreta råd hur du och din verksamhet kan bidra.

Så här kan du bidra i klimatarbetet
Bryt ned hållbarhetsarbetet till din arbetsvardag och hitta den pusselbit som just ni kan bidra med. Foto: Adobe Stock

Som forskare och lärare vid Högskolan Dalarna möter Anna Anåker många blivande sjuksköterskor i sitt arbete. Klimatfrågan är något som hon märker engagerar många unga idag och som sjuksköterska är sannolikheten också stor att man en dag sitter som chef för en avdelning eller verksamhet.

Därför tycker hon att det är viktigt att också lyfta fram sjuksköterskornas möjlighet att påverka klimatarbetet.

Kunskap viktigaste nyckeln

Kunskap är den viktigaste nyckeln i detta arbete. Hennes första råd till de som vill ta ett mer aktivt ansvar i klimatarbete är att läsa på om klimatförändringarna och vilka konsekvenser de kan få för hälsan, både de direkta och indirekta.

Direkta konsekvenser kan vara extremt väder, översvämningar, stormar och värmeböljor. De indirekta konsekvenserna är bland annat nya sjukdomar, allergier och psykisk ohälsa.

– Det hjälper dig att förstå var riskerna finns och hur ni i era verksamheter kan förbereda er för att hantera dem.

Anpassa och mildra

I arbetet med klimatfrågan kan man jobba på två fronter; att anpassa och att mildra.

Anpassningar innebär att ni ser över verksamheten – vad behöver förändras och anpassas för att klara de nya situationer som klimatförändringarna för med sig? Det kan handla om kylning av operationssalar vid extrema värmeböljor, hantering av vätskedrivande läkemedel när det är varmt eller att snabbt kunna ta hand om rökskadadade vid en skogsbrand.

Ta reda på hur beredskapsplanerna ser ut för just ert sjukhus eller vårdcentral, ta fram egna handlingsplaner och checklistor för att hantera olika scenarier och träna verksamheten så att man känner sig trygg i hur man bör agera.

Att mildra handlar däremot om att se vad man själv kan göra för att minska belastningen på klimatet. Det kan handla om att att göra mer miljövänliga inköp, att dra nytta av den digitala tekniken för möten eller hitta lösningar som sparar energi i verksamheten.

Hälsa och klimat går hand i hand

Anna Anåker tipsar om att lyfta frågan på arbetsplatsträffar. Börja prata om vad ni själva kan göra för att påverka klimatutsläppen. Bryt ned hållbarhetsarbetet till din arbetsvardag, ned till det enskilda samtalet med patienten. Tänk också på att det förebyggande hälsoarbetet ofta går hand i hand med klimatarbetet, påminner hon.

– Det som är bra för hälsan är oftast även bra för klimatet. Att välja cykeln istället för bilen, att äta nyttigare genom att välja bort processad och färdiglagad mat – det är inte bara viktigt för den personliga hälsan, det bidrar också till att minska utsläppen, poängterar hon.

Läs också.”Sjuksköterskor har en nyckelroll i arbetet med en hållbar vård”

Hämtar fler artiklar
Till startsidan