”Sjuksköterskor har en nyckelroll i arbetet med en hållbar vård”

Hållbarhet Värme, översvämningar, stormar och snöoväder. Extremare väder är en påtaglig konsekvens av klimatförändringarna som i högsta grad påverkar vården och människors hälsa.

”Sjuksköterskor har en nyckelroll i arbetet med en hållbar vård”
Sjukvården behöver ha beredskap för att hantera både de akuta och de mer långsiktiga effekterna av klimatförändringarna. Foto: Adobe Stock

Anna Anåker är sjuksköterska i grunden och arbetar idag som forskare och lärare vid Högskolan Dalarna. Ett område som hon är särskilt intresserad av är klimatförändringarnas konsekvenser för hälsan och hur vården kan anpassa sig till ett förändrat klimat.

Sjuksköterskor har en nyckelroll

Hon har bland annat skrivit boken Hållbar vård, som i första hand riktar sig till blivande sjuksköterskor men som även kan ge yrkesverksamma en bredare kunskap om hur klimatförändringarna påverkar vården och människors hälsa.

Anna Anåker, Högskolan Dalarna.

– Sjuksköterskor har en nyckelroll i arbetet med en hållbar vård. Många sjuksköterskor är också chefer och det är de som tillsammans med läkarna styr arbetet på avdelningarna, säger Anna Anåker.

Konsekvenser på flera plan

Anna Anåker konstaterar att klimatförändringarna har konsekvenser för vården på flera olika plan. Det handlar dels som de akuta situationerna som kan uppstå vid extremväder. Belastningen på sjukvården kan bli stor med många skadade i behov av vård.

Men det kan även handla om mer indirekt påverkan, som ångest och oro inför klimathoten, eller den psykiska påverkan hos de som förlorat sina hus och hem efter en katastrof.

Ett förändrat klimat får även konsekvenser på längre sikt. Allergier kan bli vanligare och nya sjukdomar få fäste. TBE är exempelvis en sjukdom som fått spridning med ett varmare klimat och vi kommer förmodligen att se fler nya sjukdomar framöver.

Lyft frågan på arbetsplatsen

Anna Anåker konstaterar att sjukvården behöver ha beredskap och handlingsplaner för att hantera både de akuta situationerna och de mer långsiktiga förändringarna som påverkar vår hälsa. Dessutom behöver man hitta sätt att själv ta tag i klimatfrågorna på ett proaktivt sätt.

– Istället för att ha total klimatångest, lyft frågan. Se till att föra upp ämnet på agendan – vad innebär det här får mig och vår verksamhet? Vad gör vi konkret och vilka planer finns det i vår verksamhet?

Växande intresse

Anna Anåker ser dock att det finns en växande vilja att lyfta miljö- och hållbarhetsfrågorna inom sjukvården. Den kraftiga värmeböljan sommaren 2018 blev på många sätt en ögonöppnare, liksom översvämningarna till följd av skyfallet i Gävleområdet tidigare i år.

– Klimatförändringarna innebär stora utmaningar både för människors hälsa och för belastningen på sjukvården. Därför är det viktigt att som sjuksköterska ha kunskap och förmåga att konkretisera arbetet. Att prata om vad var och en kan göra i sin verksamhet, i sin egen arbetsvardag.

Tips: Så här kan du bidra i klimatarbetet

Hämtar fler artiklar
Till startsidan