Östersunds sjukhus gör en insats för klimatet

Klimat Som ett led i att minska sin klimatpåverkan installerar Östersunds sjukhus teknik som omvandlar lustgas till vanlig luft. Utsläppen av lustgas kommer därmed att minska med minst 82 procent.

Östersunds sjukhus gör en insats för klimatet
Lustgas har 300 gånger större påverkan på klimatet än koldioxid. Foto: Adobe Stock

Lustgas är en lättare form av narkosmedel med smärtstillande egenskaper som är vanlig vid förlossningar. Fördelarna är att gasen snabbt går ur kroppen och inte påverkar barnet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Däremot har lustgas 300 gånger större påverkan på klimatet än koldioxid.

Teknik som minskar utsläppen

Det är bakgrunden till att Region Jämtland Härjedalen nu satsar på teknik för att minska utsläppen av lustgas på Östersunds sjukhus.

Sedan tidigare använder förlossningsavdelningen masker för distribuering av lustgas vilket innebär att den lustgas som de födande kvinnorna andas in inte läcker tillbaka ut i rummet. Det har gynnat arbetsmiljön, men den insamlade lustgasen har sedan släppts utan rening.

Med den nya anläggningen kommer lustgasen i stället gå via ett särskilt ventilationssystem och därefter omvandlas till syre och kväve, det vill säga vanlig luft.

Efterlängtad investering

Liknande destruktionsanläggningar finns sedan tidigare på flertalet sjukhus runtom i Sverige.

– Detta är en efterlängtad och befogad investering. Förlossningsvården och liknande verksamheter står för stora utsläpp av växthusgasen lustgas och i och med detta räknar vi med att kunna reducera lustgasutsläppen från förlossningsavdelningen med minst 82 procent, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand i en presskommentar.

Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet har beviljat stöd för att täcka halva kostnaden. Installationen ska vara klar under hösten 2022.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan